Miotła zbożowa jest chwastem trudnym do zwalczenia, zwłaszcza że coraz częściej obserwuje się występowanie biotypów odpornych na substancje czynne herbicydów. Taka sytuacja występuje w rejonach, gdzie prowadzone są uprawy zbożowe w intensywnej technologii i dominuje płodozmian zbożowy. Nie tylko miotła zbożowa stanowi problem, dotyczy to także wyczyńca polnego i owsa głuchego.

Powszechnie w zwalczaniu miotły zbożowej stosowane są herbicydy sulfonylomocznikowe, które działają jako inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS) oraz substancje należące do inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy), czyli graminicydy.

Praktyka pokazuje, że częste i intensywne ich stosowanie, brak rotacji, nieumiejętna aplikacja obniżonych dawek może prowadzić do wytworzenia form odpornych chwastów.

W przypadku miotły zbożowej obserwuje się już powszechną odporność przynajmniej na jedną substancję czynną należącą do grupy sulfonylomocznikowych. Najwięcej biotypów odpornych miotły zbożowej występuje w północnych częściach kraju, w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, w środkowej i południowej części województwa zachodnio-pomorskiego oraz w województwie dolnośląskim.

Na Żuławach i na madach w dolinie Odry odnotowano przypadki odporności wielokrotnej wyczyńca polnego, tzn. że są to biotypy odporne na herbicydy o różnym mechanizmie działania (herbicydy z grupy ALS i ACCasy).

Firma Innvigo podczas swojej lutowej konferencji przedstawiła propozycję walki z miotłą zbożową. Wskazuje na pozostanie przy graminicydzie, ale zastosowanie herbicydu w mieszaninie. Proponuje zastosować substancję czynną fenoksaprop-P etylu w preparacie Fenoxinn 110 EC aplikując 0,66 l/ha + mieszaninę fabryczną tifensulfuronu metylu i metsulfuronu metylu (ALS) w preparacie Tytan 75 SG w ilości 60 g/ha + Fluroksypyr (IAA - regulator wzrostu) w preparacie Herbistar 200 EC w dawce 0,33 l/ha i podać mieszaninę do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 31).

Według wyników zaprezentowanych przez Innivigo, mieszania substancji wykazała wysoką skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej w porównaniu do kontroli i innych preparatów należących do ALS stosowanych w pełnej dawce. Badania nad mieszaniną zostały przeprowadzone w warunkach doświadczeń szklarniowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym we Wrocławiu.