Umowa to kolejny krok do rozwoju oferty produktów biologicznych Corteva obejmujących biostymulatory i środki ochrony biologicznej. 

Jak poinformowała firma Corteva, porozumienie dotyczy rozwiązań biologicznych, które działając w ryzosferze stymulują rośliny, a równocześnie poprawiają żyzność gleby i dostępność składników pokarmowych.

Zgodnie z umową, STI Biotechnologie udziela firmie Corteva wyłącznej licencji na dystrybucję opatentowanych szczepów bakterii Lactobacillus Farciminis CNCM-I-3699 i Rhamnosus CNCM-I-3698. Bakterie te działają w strefie systemu korzeniowego roślin (ryzosferze) i poprawiają dostępność i pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zwiększają w ten sposób potencjał plonotwórczy upraw, a równocześnie poprawiają zdrowotność i urodzajność gleby.

Szczepy bakterii będą znajdowały się w nowym biostymulatorze mikrobiologicznym Utrisha Rhizo. Corteva wykorzysta swoją szeroką sieć dystrybucji i zasięg rynkowy, aby produkt był dostępny dla wszystkich upraw, w pierwszej kolejności w warzywach i ziemniakach.

Jak informuje Corteva -Wprowadzenie na rynek kolejnego biostymulatora mikrobiologicznego z linii produktów wpływających na dostępność składników pokarmowych, Utrisha Rhizo - który zwiększa wielkość i aktywność systemu korzeniowego roślin, stymulując w ten sposób potencjał plonotwórczy roślin, - realizuje cele określone w ramach zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience.

 Szczegóły umowy nie zostały ujawnione.