Mączniak prawdziwy jabłoni jest chorobą która nie powoduje ogromnych strat w plonie, dlatego informacje dotyczącej jej zwalczania często są lekceważone.

Zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego zaczyna się już wiosną i może trwać przez cały sezon w zależności od przebiegu w sezonie. Poziom nasilenia infekcji zależy od kilku czynników m.in. od przebiegu pogody w okresie zimowym (łagodna zima stwarza potencjalną możliwość silniejszego porażenia), rodzaju podkładki która decyduje o sile wzrostu drzewa (drzewa silniej rosnące, są bardziej podatne na infekcje), wieku drzewa i odmiany. Infekcjom wtórnym sprzyja ciepła i sucha pogoda.

Objawami występowania mączniaka jest biały nalot grzybni pokrywający najmłodsze liście. Choroba rozwija się nie tylko na nich. Opanowuje także paki kwiatowe, powodując ich zamieranie.

Jedną z metod ograniczania poraża tym patogenem jest usuwanie porażonych pędów wczesną wiosną. W okresie późniejszym do zwalczania tej choroby należy stosować środki chemiczne.

Do zabiegów zapobiegawczych można stosować środki siarkowe które tylko ograniczają rozwój patogena. Skuteczne działanie tych preparatów obserwuje się po kilkukrotnym ich stosowaniu ale w mniejszych dawkach. Do środków o działaniu interwencyjnym należą preparaty zawierające jako substancję czynną triazole, np. Domark 100 EC oparty jest o tetrakonazol – zalecana dawka preparatu 0,4 l/ha. Fungicydy zawierające substanje czynne z tej grupy chemicznej odznaczają się  silnym działaniem wyniszczającym w stosunku do mączniaka, jednak powinny być stosowane w temperaturze powyżej 12oC. Do zwalczania mącznika można również stosować preparaty strobilurynowe które są w programie ochrony na parcha jabłoni np.:

- Zato 50 WG (500 g/l trifloksystrobiny) - maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania 0,15 kg/ha + Antracol 70 WG 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: Zato 50 WG 0,15 kg/ha + Antracol 70 WG 1,5 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 2.

- Discus 500WG (500 g/l krezoksymu metylu) - zalecana dawka 0,2 kg/ha, działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 48 godzin po infekcji. Środek można stosować co 7-10 dni w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, najlepiej od fazy zielonego pąka, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.