Coraz częściej spotykane w Polsce choroby kukurydzy to:

  • Żółta plamistość liści kukurydzy
  • Drobna plamistość liści kukurydzy
  • Rdza kukurydzy
  • Fuzarioza (kolb) kukurydzy
Które to, jak podają autorytety naukowe.

"Według najnowszych badań mogą być przyczyną 20-30% strat w plonach."

A jak pokazuje BASF - jest na to nowy sposób: RETENGO PLUS!

Tradycyjna i praktykowana na polskich polach ochrona herbicydowa i insektycydowa kukurydzy to ważne elementy na drodze do wysokiego plonu w tej uprawie. Ale musimy zdać sobie sprawę, że coraz groźniejsze w ostatnich latach są choroby grzybowe, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć lub znacząco zniszczyć jakość i wysokość zbieranego plonu kukurydzy.

Obecnie na polach w całej Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost kukurydzy, a w niektórych rejonach przekroczyła już ona 1 metr! Dlatego też najwyższa to pora na to, by zwalczyć pojawiające się także coraz częściej choroby grzybowe. BASF jako pierwszy na polskim rynku wprowadził i rekomenduje RETENGO PLUS, czyli więcej niż pierwszy fungicyd w kukurydzy!

Jest to produkt AgCelence

Dzięki RETENGO PLUS:

  • Zbiera się wyższy plon
  • Osiąga się wyższą jakość handlową plonu
  • Można znacząco podnieść efektywność produkcji
  • Rośliny zyskują lepszy wigor i odporność na stres
RETENGO PLUS to unikalne rozwiązanie, które nie tylko pozwoli zwalczyć coraz groźniejsze choroby grzybowe w kukurydzy, ale również da kukurydzy maksymalne wykorzystanie potencjału plonowania, pozwoli zebrać suchsze ziarno i poprawi wigor roślin oraz ich odporność na stres.