- Już mamy sygnały z różnych regionów Polski o roślinach kukurydzy rozwijających 2-3 liście silnie uszkodzonych przez ploniarkę zbożówkę i z tego powodu rolnicy musieli wykonać zabieg chemiczny (nie wszędzie dało się kupić ostatnie partie nasion zaprawione metiokarbem, który został wycofany od 2020 roku) – relacjonuje prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Jak tłumaczy naukowiec wynika to z tego, że choć było sucho i ciepło w ciągu dnia, to jednak temperatury nocą ograniczały intensywny wzrost roślin, co skrzętnie wykorzystuje ploniarka. Należy liczyć się z tym, że owad ten cały czas nalatuje na plantacje i może w niektórych rejonach silniej uszkadzać kukurydzę, zwłaszcza jeżeli w pobliżu kukurydzy było dużo ozimin i dziko rosnących traw, w których szkodnik zimował. Jak silnie ploniarka uszkadza rośliny na ten moment nie da się odpowiedzieć, gdyż takie analizy prowadzi się w fazie 7-9 liści. Na monokulturach lub w pobliżu ubiegłorocznych resztek pożniwnych, gdzie wystąpił problem z głownią kukurydzy może i w tym roku pojawić się taki sam problem. Użycie jednak zapraw nasiennych pozwala ograniczyć to zagrożenie, zwłaszcza w kontekście pierwszej generacji tej choroby (a może być ich 2 lub 3 w ciągu sezonu).

Najczęściej szkodliwość ploniarki oscyluje w granicach 5-10 proc. roślin uszkodzonych, niemniej na niektórych plantacjach szkodnik opanowuje powyżej 20, a czasami nawet 40 proc. roślin. Natomiast szacuje się, że średnie straty w plonach kukurydzy powstające w następstwie jej żerowania wynoszą w skali kraju ok. 10 proc.

Najintensywniejszy lot muchówek i składanie jaj przypadają w okresie rozwijania przez kukurydzę 1-2 liści właściwych, co przypada od końca kwietnia do połowy maja (w zależności od terminu siewu). Szczególnie atrakcyjne dla samic są rośliny o niezaawansowanym wzroście (rozwijające liścienie lub 1 liść), które zasiedlają w pierwszej kolejności.

Okres żerowania larw w roślinach jest stosunkowo długi i wynosi od 2,5 do nawet 5 tygodni.

Jakie objawy można obserwować w czasie żerowania larw ploniarki zbożówki:

• przejaśnienia biegnące wzdłuż nerwów liści, obok których można zauważyć niekiedy niewielkie okrągłe lub owalne otworki;
• gdy larwy poważnie uszkodzą zawiązki blaszek liściowych, wówczas liście takie często są zbite, trudno rozwierają się oraz ulegają poszarpaniu;
• gdy larwa dotrze do stożka wzrostu i go uszkodzi, wówczas następuje karłowacenie rośliny oraz wytwarzanie kilku pędów bocznych, zazwyczaj niezawiązujących kolb;
• gdy larwa całkowicie zniszczy stożek wzrostu, wówczas roślina ginie, a w łanie powstają puste miejsca.