W ubiegłym sezonie pojawił się problem śnieci cuchnącej pszenicy, którą zwalcza się poprzez zaprawianie ziarna. Rolnicy, u których choroba wystąpiła zgodnie oznajmili, że materiał zaprawili. Skąd zatem choroba? Wniosek nasuwa się sam. Sprzedano im fałszywą zaprawę, proszek zabarwiony na różowo, który w żaden sposób nie chronił upraw. Ten sam problem dotyczy pozostałych środków ochrony roślin.

Nabywając preparaty trzeba być ostrożnym w odniesieniu do tzw. „super okazji" i najlepiej jest zaopatrywać się u znanych sobie sprzedawców i w punktach sprzedaży, każdorazowo żądając rachunku czy faktury, które są podstawą do późniejszej ewentualnej reklamacji. Znaczne grono osób robi zakupy wykorzystując do tego Internet. Tu warto kupować na stronach dystrybutorów, którzy współpracują z firmami chemicznymi, a jeśli wybiera się inny sklep to sprzedawca-podmiot musi posiadać odpowiednie zezwolenie i znajdować się w rejestrze PIORiN i trzeba to sprawdzić. Poza tym licencjonowany sprzedawca ŚOR gwarantuje odbiór opakowań po preparatach.

Kupując preparat i nie będąc pewnym jego autentyczności można ją sprawdzić bezpośrednio w firmie chemicznej. Podaje się numer seryjny środka, a ta sprawdza w swojej bazie danych czy taki produkt, o danych numerach wyprodukowała. Jeśli nie jest się pewnym czy środek jest oryginalny lepiej odstąpić od zakupu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jest skontaktować się z Inspektorem. W każdym powiecie znajduje się jednostka organizacyjna PIORiN - oddział lub delegatura. Zgodnie z art. 75 ustawy o środkach ochrony roślin, kto sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy - wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 proc. kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży.

Podrobione ŚOR mają co najwyżej wątpliwą skuteczność, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ tak naprawę nie wiemy co jest w środku opakowania i co jest aplikowane na plantacje. Zgodnie z art. 165 kodeksu karnego § 1. kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach.

Ten sam art. § 2 mówi, że wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 182 kodeksu karnego § 1. stanowi, że kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W myśl art. 306 kodeksu karnego, kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.