Szkodliwe są larwy muchówki, które drążą kręte, płytkie tunele w korzeniu palowym, aż do nasady dolnych liści. Uszkodzone rośliny pozbawione są korzeni bocznych. Żerowanie larw prowadzi do więdnięcia młodych roślin, które z łatwością można wyciągnąć z gleby. Szkodnik drąży także tunele w mięsistych nerwach kapusty pekińskiej oraz nasad rozgałęziających się róż brokułów i kalafiorów. Uszkodzone rośliny tracą wartość handlową. Masowe pojawienie się szkodnika może skutkować całkowitym zniszczeniem plantacji.

Larwy pierwszego pokolenia żerują głównie w korzeniach rozsady, a drugiego i trzeciego dodatkowo atakują części nadziemne. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów chemicznych po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Ocenę szkodliwości wykonujemy poprzez odłowienie za pomocą pułapek zapachowych dorosłych muchówek. Pułapki wabią tylko ciężarne samice, które są zdolne do złożenia larw.

Po przekroczeniu progu szkodliwości (minimum 2 samice śmietki dziennie), należy wykonać zabieg chemiczny. Oprysk lub podlewanie rozsady wykonujemy 2-3 krotnie w okresie szczytowego lotu muchówek i wylęgania się larw. Polecane preparaty w zwalczaniu śmietki to: Karate 2,5 WG (dawka 0,24 kg/ha), Karate Zeon 050 CS (dawka 0,12l/ha), Dursban Delta 200 CS (stężenie 0,2%), Proteus 110 OD (dawka 0,75l/ha). Zaleca się stosować w/w preparaty przemiennie przestrzegając okresu karencji, który wynosi dla kapusty głowiastej 7 dni, a pekińskiej, kalafiora, brokułu - 14 dni.

Warto wspomnieć, że występowaniu śmietki można zapobiec stosując głęboką orkę po zbiorze plonu. Plantacja kapustnych nie powinna znajdować się w sąsiedztwie długo kwitnących upraw, np. lucerny, koniczyny czy rzepaku.