- Teraz rozpoczynamy otwartą debatę publiczną nad założeniami Planu. Następnie rozpoczniemy formalne konsultacje społeczne 30 dniowe, gdzie jesteśmy zobowiązani wysłać projekt m.in. do poszczególnych organizacji branżowych, później nastąpią konsultacje międzyresortowe i cała procedura w Radzie Ministrów - dodaje dr Rzeźnicki.

Czy po wdrożeniu KPD uda się zrealizować zamierzony główny cel procentowego udziału przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego poniżej 1,5 proc.?

Zdaniem Bogusław Rzeźnickiego tak. - Miernik 1,5 proc. jest to poziom, bardzo zbliżony do tego, który obecnie jest notowany. Jak wynika z kontroli stosowania środków prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2010 r., wynosił on 1,4 proc. Stąd nie widzę żadnego zagrożenia realizacji tego celu. Projekt krajowego planu działania oparty jest na danych z kontroli i monitorowania, a wyniki mogą jeszcze ulec zmianie. Oczywiście zarówno cel KPD, jak i zaproponowane mierniki podlegają opiniowaniu, każdy może zaproponować inne rozwiązania, my się przy tym nie upieramy, czekamy na propozycje - informuje.