Jak wynika z Internetowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pojawiły się komunikaty wystąpienia chowaczy i suchej zgnilizny w rzepaku. Dotyczą one południowych regionów kraju, terenu województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Chowacze najlepiej jest monitorować za pomocą żółtych naczyń. Pozwolą one określić liczbę szkodników i obliczyć czy przekroczony jest próg ekonomicznej szkodliwości, który określa konieczność wykonania zabiegu chemicznego. Dla chowacza brukwiaczka wynosi on 10 chrząszczy odłowionych w 1 żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2-4 chrząszczy na 25 roślinach, a dla czterozębnego - 20 chrząszczy odłowionych w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.

Przykładowymi środkami do zwalczania chowaczy są: Alfazot 025 EC, Ammo Super 100 EW, Bulldock 025 EC, Decis Mega 50 EW, Dursban 480 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Minuet 100 EW, Proteus 110 OD czy Sherpa 100 EC.

Problemem jest też sucha zgnilizna kapustnych. Próg szkodliwości tej choroby na wiosnę wynosi 10- 15 proc. Jej rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność i umiarkowana temperatura - rozwój choroby przebiega w szerokim zakresie temperatury od 5 do 25°C.