Pierwsza z publikacji to "Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy" w której zawarta została tematyka związana z agrotechniką, w tym z płodozmianem, uprawą oraz siewem. Czytelnik odnajdzie w niej również informacje dotyczące najnowszych odmian pszenicy ozimej i jarej oraz zrównoważonego nawożenia. Znaleźć można w niej również szczegółowe informacje na temat poszczególnych chorób występujących na pszenicy, chwastów i szkodników, jednocześnie wymienione są preparaty, którymi można ograniczyć te agrofagi. "Vademecum" kończą informacje o adiuwantach, które pozwalają ograniczyć chemizację pszenicy, co wpisuje się w założenia integrowanej ochrony roślin. Dodatkowo znajdują się też dane na temat mechanizmów działania substancji czynnych, charakterystyka formulacji czy indeks pestycydów.

"Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy" jest pierwszym w Polsce opracowaniem, które w sposób przystępny ułatwia realizację integrowanej produkcji i ochrony roślin, stąd może być wykorzystywane przez praktykę rolniczą oraz doradców służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego. Autorami monografii są: Marek Korbas, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Paweł Bereś, Jakub Danielewicz, Andrzej Najewski, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska, Anna Skrzypek.

Druga pozycja to „Vademecum ochrony i nawożenia rzepaku”. Uprawa tego gatunku wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia i tylko połączenie tych dwóch elementów pozwala uzyskać wysoki plon o dobrej jakości. Dzięki agrotechnice, charakterystyce odmian i żywienia roślin, a także kompleksowej ochrony chemicznej obejmującej zwalczanie chwastów, szkodników, grzybów i innych organizmów powodujących choroby producenci rolni korzystający z wiedzy zawartej w "Vademecum" upewnią się, że podejmują właściwą decyzję. Autorami są: Marek Korbas, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Paweł Bereś, Jakub Danielewicz, Jacek Broniarz, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska.