„Vademecum uprawy i ochrony kukurydzy” to kolejna już pozycja po pszenicy i rzepaku. Więcej TUTAJ.

Została ona opracowana pod redakcją profesorów Marka Korbasa i Pawła K. Beresia z Instytutu Ochrony Roślin PIB. Dodatkowo współpracowało z nimi 15 naukowców zajmujących się zarówno tematyką ochrony roślin (IOR PIB w Poznaniu), ale też i nawożenia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), hodowli roślin (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej) czy ogólnie pojętej agrotechniki.

Co można znaleźć w publikacji? Vademacum podzielone jest na kilka rozdziałów. W tym dotyczącym agrotechniki znajdują się: wymagania klimatyczne i glebowe, siew i warunki potrzebne do jego wykonania. Nie zabraknie też opisu odmian kukurydzy, w tym też i tych najnowszych, które często są odporne i tolerancyjne na agrofagi.

W „Vademecum” opisane są też najważniejsze patogeny i szkodniki kukurydzy, a także substancje czynne potrzebne do walki z nimi. Nie zapomniano również o chwastach. Wszystko jest zilustrowane zdjęciami i rysunkami faz rozwojowych roślin kukurydzy wg BBCH.

Ważnym działem książki jest też nawożenie, które obejmuje m.in. regulację odczynu gleby, nawożenie azotem i magnezem, jak również i mikroelementami.