• VH Polska rozszerza swój zakres ubezpieczeń upraw. 
  • Od tego sezonu VH zapłaci za szkody jakościowe powstałe w postaci ubytku cukru w burakach czy skrobi w ziemniakach powstałe po zdarzeniu objętym ubezpieczonym ryzykiem. 
  • Oceniać będzie także wpływ wylegania roślin na plon ziarna.
  • W tym roku w ofercie powinny się pojawić ubezpieczenia z dopłatą budżetu państwa nowych gatunków takich jak:  słonecznik, gorczyca, facelia, len czy konopie. Firma tylko czeka na potwierdzenia legislacyjne związane ze zmianą obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
  • Aktualny limit dopłat do składek, jakie przeznaczył Minister Rolnictwa, jest podobny do tego z ubiegłego roku. Dlatego nie powinno zabraknąć pieniędzy na dopłaty. 

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłych latach rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii Produktu Secufarm Lato, ubezpieczając swoje uprawy od takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan czy ogień.

Ubezpieczenia dostępne będą w pakietach:
• grad;
• grad, przymrozki wiosenne;
• grad, deszcz nawalny, huragan;
• grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o ryzyko ognia.

Jakich nowości w ofercie ubezpieczenia upraw możemy się spodziewać?

- Ochroną objęte będą mogły zostać zarówno uprawy konwencjonalne takie jak zboża, buraki, ziemianki, kukurydza czy rzepak oraz uprawy specjalne: warzywa i wybrane gatunki owoców. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednich sezonach, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65% - mówi Andrzej Janc dyrektor sprzedaży VH Polska. 

VH zapłaci za ubytek cukru w burakach czy skrobi w ziemniakach. Ocenie także wpływ wylegania na plon ziarna

Jak zaznacza dyrektor Janc - W tym sezonie szczególną uwagę będziemy koncentrować na promocji jakościowych aspektów naszych ubezpieczeń, tj. odpowiedzialność za ubytek cukru w burakach cukrowych, ubytek skrobi w ziemniakach przeznaczonych na skrobię, wpływ wylegania na proces nalewania ziarna zbóż czy stopień wypełnienia kolb kukurydzy w następstwie różnego rodzaju szkód. Rolnicy potrzebują takiej ochrony, ponieważ
w dobie wysokich kosztów produkcji oraz niepewnych cen skupu płodów rolnych, to właśnie jakość odgrywa największą rolę.

Jakie ryzyka mogą zniszczyć plony?

Jak dodaje: - W pierwszej kolejności warto ubezpieczyć wcześnie wysiewane uprawy jare zbóż, rośliny strączkowe oraz buraki, które są szczególnie narażone na wywiewanie, zawiewanie lub ścieranie spowodowane przez huragan, czy też wypłukanie, zamulenie spowodowane deszczem nawalnym.

W połowie kwietnia należy spodziewać się przymrozków wiosennych, które mogą poważnie uszkodzić uprawy rzepaku ozimego. Od połowy maja szczególnie dotkliwe mogą być gradobicia. W zależności od rodzaju
upraw oraz fazy rozwojowej w wyniku działania gradu należy spodziewać się ścięć, złamań, zgięć, wybicia ziaren/nasion itd. Latem szkody pożarowe mogą zniweczyć cały trud rocznej pracy.

 

Kompleksowy zakres ochrony pozwala spać rolnikowi spokojnie

- Decyzja od jakich ryzyk ubezpieczyć swoje uprawy należy do rolnika, ostatnio coraz więcej z nich decyduje się na szerszy zakres ochrony. Wynika to zarówno z większej częstotliwości występowania ryzyk pogodowych, rosnącej świadomości ubezpieczeniowej, a w ostatnim czasie również z wysokich cen produkcji - mówi dyrektor. 

Co zmieni się w zakresie ubezpieczenia upraw w 2023?

- Obecnie trwają prace legislacyjne związane ze zmianą obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Kierunek zmian wskazuje na możliwość rozszerzenia listy upraw, które będą mogły być ubezpieczane z dopłatą budżetu państwa o takie gatunki jak słonecznik, gorczyca, facelia, len czy konopie. Kiedy zmiany wejdą w życie – zobaczymy - mówi Andrzej Janc. 

Niskie ceny, wysokie koszty produkcji – czy warto się ubezpieczyć?

Zdaniem eksperta tutaj liczy się po prostu ekonomia. Przy rosnących kosztach nawozów i środków ochrony roślin oraz niestabilnych cenach płodów rolnych nie pozostaje duży margines dla marży. W takich przypadkach, nawet stosunkowo niewielkie szkody, do jakich statystycznie najczęściej dochodzi, choćby przymrozkowe czy gradowe, na poziomie 10-12%, mogą pozbawić rolnika całego zysku z uprawy. Odszkodowania za poważniejsze szkody spowodowane przez wspomniane ryzyka lub też huragany, deszcze nawalne, ogień – zabezpieczają nie tylko marżę, ale również jakże istotną stronę kosztową. W takim kontekście odszkodowanie może uratować budżet gospodarstwa.

Co z ofertą dla producentów owoców i warzyw?

- Konsumenci oczekują towaru o bardzo dobrej jakości i odpowiednim wyglądzie. Samo ubezpieczenie straty ilościowej w produkcji warzyw i owoców nie wystarczy, chronić trzeba się przede wszystkim przed
utratą jakości. W VH Polska ubezpieczamy warzywa i owoce od ryzyka gradu uwzględniając dodatkowo utratę jakości, zwiększone koszty sortowania i ryzyko odbioru. W tym celu pośrednicy mogą zaoferować ochronę ubezpieczeniową rozbudowaną o specjalistyczne klauzule oparte o rynkowe normy jakości - tłumaczy dyrektor. 

Konkurs dla klientów

Wszystkich rolników, którzy zawrą umowę ubezpieczenia w VH Polska w trzeciej edycji konkursu fotograficznego. Szczegóły poniżej: