Centrum zostało utworzone przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”. Swoją siedzibę ma wSpołecznym Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkole Liderów, zmodernizowanym i powiększonym o segment z internatem. Uczniowie będą mogli pogłębić tu wiedzę o nowoczesnym rolnictwie ekologicznym i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie produkcji rolnej, hodowli i przetwórstwa. Zgodnie zzałożeniami programowymi, minimum 60 procent zajęć zawodowych będzie miało charakter praktyczny.Zajęcia odbywać się będą w Ekologicznej Hodowli Bydła Rasy Galloway w Borówkach, Ośrodku Upraw Ekologicznych – Chmielnik Pole, Ekologicznej Masarni i Dojrzewalni Mięsa Wołowego w Błędowej Tyczyńskiej, Ekologicznej Przetwórni Owoców i Warzyw w Błędowej Tyczyńskiej oraz Centrum Pszczelarstwa w Borówkach. Po trzech latach nauki i praktyki uczniowie zdobędą zawód rolnika ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Założyciele Centrum planują uruchomić szkołę II stopnia, której ukończenie da możliwość uzyskania matury

Jak informuje Tomasz Janik, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej, utworzenie szkoły jest odpowiedzią na zainteresowanie zawodem rolnika ekologicznego wielu młodych ludzi pragnących prowadzić certyfikowane gospodarstwa ekologiczne. Absolwent szkoły to człowiek żyjący wartościami chrześcijańskimi, wzorujący się na ekologii św. Franciszka z Asyżu, stosujący zdobycze nauki i osiągający godziwe przychody za swoją pracę.

Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem, fot. Oleg Czyżowski
Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem, fot. Oleg Czyżowski

W niedzielę, 3 lutego, ks. bp Jan Wątroba poświęcił ekologiczne miejsca praktyk CEE w Błędowej Tyczyńskiej, fot. Oleg Czyżowski
W niedzielę, 3 lutego, ks. bp Jan Wątroba poświęcił ekologiczne miejsca praktyk CEE w Błędowej Tyczyńskiej, fot. Oleg Czyżowski