Przewiduje to dalsze zmniejszenie zużycia pestycydów o 27 proc. do 2025 roku w porównaniu do wyniku poprzedniej strategii, która wygasła z końcem 2021 roku.

Podatek od środków ochrony roślin

Nowy cel redukcyjny ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez reorganizację duńskiego podatku od środków ochrony roślin. Dotychczas obliczano to liniowo w zależności od ilości zawartej substancji czynnej. W przyszłości opłata ma być skonstruowana w taki sposób, aby ostatecznie używać mniej środków chemicznych szkodliwych dla środowiska.

W tym celu duńskie ministerstwo środowiska ma zdefiniować substancje czynne „niskiego ryzyka”, w przypadku, których podatek ma być niższy niż wobec tych o „wysokim ryzyku dla przyrody i środowiska”. Planowane jest również wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu jako dodatku do upraw w uprawach pastewnych, ściślejszy monitoring stosowania pestycydów oraz surowsze sankcje za stosowanie niedozwolonych pestycydów.

Promocja rolnictwa precyzyjnego

W tym celu rząd duński chce zintensyfikować kontrole na granicach i w handlu, ale także w gospodarstwach. Ponadto więcej środków zostanie udostępnionych krajowemu systemu monitorowania pozostałości substancji czynnych w wodach podziemnych.

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Rząd chce też w większym stopniu wspierać rolnictwo precyzyjne, aby zredukować chemiczną ochronę roślin do absolutnie niezbędnego minimum.

Wsparcie polityczne

Organizacja patronacka duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F) wskazuje na rolnictwo precyzyjne jako pomocne w osiagnięciu celów nowej strategii pestycydowej. Wiceprzewodniczący L&F z zadowoleniem przyjął szerokie poparcie polityczne dla planu. Jest to, według niego, dowód na to, że duńscy rolnicy poważnie i profesjonalnie pracują z pestycydami.

Ze swojej strony wiceprzewodniczący opowiadał się za skupieniem na możliwościach technologicznych i innowacjach w celu zmniejszenia aplikacji. Niemniej jednak ponowił krytykę dotyczącą duńskiego podatku od pestycydów, ponieważ Dania jest jednym z niewielu krajów, w których obowiązuje taka opłata.