• Na plantacji kukurydzy są już widoczne liczne uszkodzenia wyrządzone przez omacnicę prosowiankę.
  • Gąsienice mają obecnie około 1 cm długości.

W sierpniu zazwyczaj żerują już gąsienice omacnicy prosowianki. O jej licznym występowaniu informuje IOR-PIB na podstawie wykonanej lustracji plantacji kukurydzy położonej w środkowej Wielkopolsce. Według relacji Instytutu na jednej roślinie można znaleźć nawet kilka żerujących gąsienic.

Wybraliśmy się dziś zatem na plantacje kukurydzy położonej w centrum kraju, by potwierdzić skalę uszkodzeń. I rzeczywiście po kilku minutach odnaleźliśmy bez problemu dziurki, wokół których znajdywały się białe, kremowe trocinki - ślady żerowania gąsienic. W tych miejscach należy przekroić pęd/kolbę a następnie poszukać gąsienicy z charakterystyczną czarną główka. Ma ona obecnie około 1 cm długości (wielkość gąsienicy może być różna w zależności o terminu wylęgu) i z każdym dniem przybierać będzie na masie. Wraz z postępującą wegetacją będzie drążyć coraz rozleglejsze kanały i korytarze, osłabiając tym mechaniczną odporność rośliny oraz zwiększając ryzyko wylegania i  porażenia rośliny fuzariozami. 

Tendencja ogólna czy raczej lokalna?

- Z moich obserwacji wynika, że jest to tendencja lokalna. Na jednych plantacjach faktycznie jest jej sporo, a na innych mniej. To kwestia regionu, ale i podatności odmiany. Nie ma też co ukrywać - ważne w tym jest także, czy był zastosowany płodozmian, czy mamy jednak do czynienia z monokulturą oraz czy były rozdrobnione resztki pożniwne, bo musze przyznać, że śmiertelność omacnicy po zimie była niewielka, około 10%  - mówi portalowi farmer.pl prof. Paweł Bereś z IOR-PIB w Poznaniu, TSD Rzeszów. 

Warto zlustrować plantacje

Zachęcamy, aby obecnie zlustrować plantację kukurydzy i ocenić skalę uszkodzeń. Niestety na tym etapie nie da się nic uczynić. Nie ma możliwości zwalczania tego szkodnika. Jednak sygnał o licznym żerowaniu omacnicy powinno nas skłonić do dalszych obserwacji. Plantacje silnie porażone będą nagminnie wylegać powodując trudności z zbiorze. Dodatkowo w miejscu żerowania rozwijają się grzyby z rodzaju Fusarium, i jeśli uszkodzona jest kolba niesie to ryzyko, że zbierane ziarno będzie porażone grzybami, które jak wiadomo produkują groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt mykotoksyny. 

Jak postępować dalej?

W związku z powyższym, ważne by licznie zasiedlone przez omacnicę pola w pierwszej kolejności kosić, a po zbiorze obligatoryjnie przystąpić do mechanicznego zwalczania gąsienic poprzez bardzo dokładne rozdrobnienie ścierniska. To jedna z najskuteczniejszych metod zwalczania tego szkodnika.