Bardzo wiele dzieje się w rolnictwie w ostatnim czasie. Farmerzy mają mnóstwo pytań, na które chcemy pomóc im odpowiedzieć, poprzez ciekawe wkłady i możliwość konfrontacji z naszymi ekspertami. Już warto się na te spotkania zarejestrować!

Podczas regionalnych konferencji mamy kilka sesji tematycznych. Pierwsza poświęcona jest technologiom hybrydowym ochrony roślin. II sesja to „Zarządzanie nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji”, III sesja „Rolnictwo regeneratywne wobec kredytów węglowych”, i IV rynkowa „Zyski z produkcji roślinnej w kontrze do kosztów produkcji”.

Ochrona chemiczna i biologiczna

Wiele zmian wymusi w niedalekiej przyszłości na rolnikach Europejski Zielony Ład. Jednym z nich będzie skupienie większej uwagi na ochronie biologicznej upraw, a może nazywając to bardziej precyzyjnie – łączenie metody chemicznej i biologicznej, bo póki co ta druga nie jest jeszcze w pełni rozbudowana i samodzielna.


Wykład pt. Ochrona hybrydowa zbóż i rzepaku. Czy na niej można zaoszczędzić nie tracąc plonu? Jak ją przeprowadzić? wygłosi dr hab. Marta Damszel z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

- Praktyka ochrony roślin przed patogenami to łączenie wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie agrotechniki, techniki rolniczej i diagnostyki polowej agrofagów. Praca na roli, czyli w laboratorium pod gołym niebem, to wyzwanie stale modyfikowane pogodą, regulacjami prawnymi, trendami w ochronie roślin, ale realizowane na żywych organizmach. Choć oziminy hibernują pod śniegiem to już widoczne są symptomy mączniaka prawdziwego i septorioz w uprawach zbóż, a rzepak ma objawy suchej zgnilizny – mówi dr hab. Damszel.

Jak łączyć nici w tej pajęczej sieci by tworzyły całość i dawały satysfakcję plonowania przybliży w wykładzie: Hybrydowa ochrona zbóż i rzepaku.