W ostatnim czasie nastąpiła zmiana pogody i zdecydowany spadek temperatury powietrza. Po chłodnym, słonecznym i przede wszystkim suchym marcu, pierwsza dekada kwietnia obfituje w zmienne warunki meteorologiczne. Regionalnie sypnęło śniegiem, by w innych regionach notować silne wiatry z efektami erozji wietrznej w tle. Ostatecznie kwiecień rozpoczął się z mniejszymi bądź większymi opadami deszczu. Poprawiło to nieznacznie warunki wilgotnościowe w glebie. 

Po ociepleniu należy się spodziewać, że wegetacja wreszcie nabierze tempa. Rośliny zaczną wykorzystywać zastosowany azot, a uprawy będą dynamicznie się rozwijać i domagać pielęgnacji. Spiętrzenie prac murowane. 

Dotychczasowa pogoda nie sprzyjała aktywności szkodników rzepaku. Owszem lokalnie notowano już intensywne naloty chowaczy łodygowych (w tym chowacza brukwiaczka oraz chowacza czterozębnego) i część plantatorów musiała się decydować na zabieg ochronny. Niemniej jednak w wielu regionach kraju próg ekonomicznej szkodliwości dla tych szkodników nie został jeszcze przekroczony. 

W naczyniach odławia się już słodyszek rzepakowy

Jak informuje IOR-PIB w Poznaniu w żółtych naczyniach zaobserwować można pierwsze osobniki słodyszka rzepakowego (monitoring w Wielkopolsce). Jak to można powiedzieć: "pierwszy słodyszek wiosny nie czyni", niemniej jednak należy mieć na uwadze dalszy przebieg pogody i prognozowane ocieplenie. Słodyszków powinno się odławiać więcej.

Dlatego zalecamy wystawianie żółtych naczyń w uprawach rzepaku, lub sprawdzenie ich stanu (może należy wymienić wodę po ostatnich opadach i burzach piaskowych). Naczynia pomogą określić liczebność owadów w zbliżający się weekend, kiedy to przewidywany jest powrót szkodników na pola.

Kiedy pojawi się słodyszek- próg ekonomicznej szkodliwości

Słodyszek pojawia się przy temperaturze około 9°C. W tym okresie odwiedza żółto kwitnące kwiaty, głównie wierzbę, ale także można go odnaleźć na pionierskich mniszkach lekarskich i innych na żółto kwitnących wiosennych kwiatach. Przy wzroście temperatury do około 15°C przelatują chrząszcze na plantacje rzepaku i zasiedlają młode pąki.  Największe szkody powodują chrząszcze w okresie rozwoju pąków kwiatowych (faza zielonego pąka). 

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Przypominamy: próg szkodliwości dla słodyszka rzepakowego wynosi w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50-52) to 1-2 chrząszcze na 1 roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55-59) 3-5 chrząszczy na roślinie.

Czym zwalczać słodyszka?

Lista nie jest długa, jeśli zwrócimy uwagę na mechanizmy działania insektycydów. Znajdziecie ją w poniższej tabeli. Uwzględnia ona także   zwalczanie szkodników łodygowych. Decydując się jednak na zabieg należy mądrze zarządzać ryzykiem odporności. Dotyczy to nie tylko rotacji dostępnych insektycydów w przypadku kolejnych już zabiegów ochroniarskich w łanie. Ważne, aby także pamiętać o odporności słodyszka na wiele dostępnych na rynku substancji czynnych. Obecnie słodyszek wykształcił silną odporność na związki pyretroidowe, które w przypadku tego szkodnika stają się coraz mniej skutecznie. W przypadku zmiennej pogody kwietnia należy także zwracać uwagę na optymalne temperatury działania.

Dane opracował dr Przemysław Strażynski, IOR-PIB w Poznaniu
Dane opracował dr Przemysław Strażynski, IOR-PIB w Poznaniu