Dadelos Agrosolutions jest firmą łączącą wiedzę na temat stymulatorów rozwoju roślin i ich sposobów działania. Zdaniem firmy produkowane biostymulatory wywierają pozytywny wpływ na procesy metaboliczne roślin, umożliwiając im szybszy wzrost i budując ich odporność na warunki stresowe. W ten sposób zwiększają plon i podnoszą jego jakość.

- Dzięki zawartej umowie będziemy oferować rolnikom środki biologiczne do ochrony upraw, w tym kompletną linię biostymulatorów – zapewniających przewidywalne rezultaty zastosowania w oparciu o wykazane w badaniach efekty - powiedział Rajan Gajaria, wiceprezes Corteva Agriscience. - Umowa z Dadelos Agrosolutions to kolejny krok Corteva pozwalający nam budować potfolio środków biologicznych dzięki współpracy z wiodącymi ekspertami w swoich dziedzinach.”

-Technologie i rozwiązania dla upraw rolniczych, które tworzyliśmy przez ostatnie 24 lata, mają pomóc producentem rolnym i branży przetwórczej wytwarzać więcej żywności lepszej jakości, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Działania te są zgodne z misją i filozofią Ajinomoto, polegających na konsekwentnym angażowaniu się w inicjatywy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez działania biznesowe- powiedział Norbert Pons, dyrektor generalny Dadelos Agrosolutions.

-Umowa zawarta z Corteva Agriscience potwierdza zainteresowanie naszych współpracowników i klientów naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami opracowanymi na bazie naukowych badań i doświadczeń, , naszą zdolnością do ich udoskonalania, i naszych ciągłych wysiłków w oferowaniu wartości dodanej dla naszych klientów na całym świecie - dodał.

Nowa globalna oferta środków biologicznych Corteva będzie obejmować biostymulatory, produkty do ochrony biologicznej i preparaty feromonowe,  które współdziałają z konwencjonalnymi rozwiązaniami do ochrony upraw.

Pomoże to rolnikom sprostać zmieniającym się oczekiwaniom rynku i zachować wydajność produkcji rolnej przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska. Ponadto, działania są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience z planowaną realizacją do 2030 roku.
Szczegóły umowy nie zostały ujawnione.