• Na plantacjach kwitnącego rzepaku jest już obecny chowacz podobnik.
  • Współpraca chowacza podobnika z pryszczarkiem kapustnikiem doprowadza często do szkód o znaczeniu gospodarczym.
  • Decydując się na zwalczanie chowacza podobnika należy pamiętać o odwiedzających intensywnie teraz rzepak zapylaczach.

Podobnik pojawia się w okresie  tworzenia się pąków kwiatowych. Gdy temperatura osiągnie około 13°C, chrząszcze przelatują na pola rzepaku gdzie odbywają najpierw żer uzupełniający. Następnie zapłodnione samice wygryzają otwory w ścianach młodych łuszczyn i składa jaja. Po upływie 8 do 9 dni wylęga się larwa, która żeruje na zalążkach nasion. W łuszczynie żeruje tylko jedna larwa, która jest w stanie zniszczyć do 5 zawiązków nasion.  

Chowacz podobnik składa jaja w młodych łuszczynach rzepaku Fot. AK
Chowacz podobnik składa jaja w młodych łuszczynach rzepaku Fot. AK

Uszkodzona łuszczyna przedwcześnie żółknie i jest zdeformowana. Dziurki  wykonane przez chowacza podobnika są wykorzystywane przez pryszczarka kapustnika do składania jaj. I tą właściwość chowacza uznaje się za najgroźniejszą. Pryszczarek bowiem zazwyczaj doprowadza to większych szkód gospodarczych. 

W związku z wysokimi temperaturami, słoneczną i bezwietrzną pogodą próg ekonomicznej szkodliwości dla chowacza podobnika może lokalnie już zostać przekroczony, dlatego zalecamy sukcesywną lustrację plantacji rzepaku. 

Zabieg insektycydowy należy wykonać, gdy na 25 roślinach znajdują się średnio 4 chrząszcze lub w ciągu 6 dni w żółtym naczyniu odłowiono 100 chrząszczy (należy pamiętać aby żółte naczynia wysoko umieścić na wysokości kwiatostanów).

Czym zwalczać chowacza podobnika?

Przy silnej presji chowacza podobnika nie należy czekać na pryszarka. W celu ochrony cennych łuszczyn zdarza się, że w okresie około kwitnieniowym trzeba wykonać więcej jak 1 aplikację.

W zwalczaniu szkodników łuszczynowych należy wykazywać szczególną ostrożność w związku z odwiedzającymi rzepak zapylaczami. Zabiegi należy wykonywać tylko i wyłącznie po oblocie pszczół oraz preparatami dozwolonymi do ich zwalczania oraz obligatoryjnie wg wskazań w etykiecie co do terminu aplikacji. Niestety do wyboru mamy wąską grupę substancji czynnych. Zabiegi możemy wykonywać przy użyciu acetamiprydu. Zarejestrowane są także preparaty zawierające: etofenproks, pyretroidy (alfa-cypermetryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, lambda-cyhalotryna, tau-fluwalinat). Dostępne są także mieszaniny: lambda-cyhalotryny+acetamiprydu. Decydując się na zabieg należy pamiętać, że pyretroidy nie są selektywne dla pszczół (wyjątek tau-fluwalinat) i należy je stosować poniżej 20°C. W ich stosowaniu należy wykazywać się szczególną rozwagą.