- Chowacza brukwiaczka zauważyłem po raz pierwszy 15 marca w okolicach Międzychodu (woj. wielkopolskie) Seria kolejnych ciepłych dni, jakie są prognozowane z pewnością spowoduje liczniejszy pojaw chowaczy (pewnie też czterozębnego) na plantacjach rzepaku - informuje nas dr Przemysław Strażyński z IOR -PIB w Poznaniu. 

Informację podobną uzyskali doradcy z firmy PROCAM, na plantacji Babin w okolicach Legnicy (woj. dolnośląskie) zanotowali 17 marca  dość liczne pojawy chowacza brukwiaczka oraz granatka. Próg szkodliwości na obserwowanej przez nich plantacji został przekroczony.

Pojawił się także komunikat na stronie IOR - PIB w Poznaniu w 21.03.2022.  W  w wyniku monitoringu i sygnalizacji prowadzonej na terenie całego kraju w Winnej Górze w województwie Wielkopolskim z żółtych naczyniach odłowiło się w ciągu  słonecznych dni kilka osobników chowacza czterozębnego oraz jeden osobnik chowacza brukwiaczka. 

Środki do produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

Zaglądać w  żółte naczynia

Zalecamy kontrolę wystawionych w łan żółtych naczyń. Pozwalają one nie tylko zaobserwować pierwsze naloty szkodników, lecz także określić progi ekonomicznej szkodliwości chowaczy. Podstawą skuteczności tej metody jest oczywiście systematyczna ich kontrola. Obecnie warto to wykonywać codziennie.

Dla przypomnienia podajemy próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi: 

• Chowacz brukwiaczek: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni.
• Chowacz czterozębny - próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

Czym zwalczać chowacze? Coraz mniej preparatów

Stopniowo wraz z wdrażaniem nowych strategii Komisji Europejskiej kurczy się asortyment substancji czynnych środków ochrony roślin, w tym również insektycydów. Po planowanym wycofaniu fosmetu i powszechnych pyretroidów pojawi się problem zarządzania odpornością na te które pozostaną. 

Poniżej podajemy insektycydy do zwalczania chowaczy łodygowych oraz słodyszka rzepakowego.

Tabela: Zarejestrowane insektycydy do zwalczania chowaczy łodygowych oraz słodyszka rzepakowego.

Dane zebrał dr Strażynski, IOR -PIB w Poznaniu
Dane zebrał dr Strażynski, IOR -PIB w Poznaniu