Czasowe zezwolenie obowiązuje od 14 lutego do 15 maja 2022 r.

- Do tej pory do upraw bobowatych w Polsce można było stosować zaprawy nasienne, które zawierają tylko jedną substancję czynną - fludioksonil. Zaprawa Wakil WL 325 WG zawiera 3 substancje czynne: cymoksanil, fludioksonil i metalaksyl - M. Zaprawa nasienna, która zawiera aż 3 substancje pozwala na zwalczanie wszystkich najważniejszych patogenów, które porażają nasiona oraz młode siewki roślin bobowatych. W przyszłości zaprawa 3 - składnikowa powinna posiadać rejestrację również do zastosowania na nasiona innych roślin bobowatych, np. soi, łubinów, wyki, seradeli – powiedział prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, cytowany w komunikacie prasowym KZPRiRB.

My o tym fakcie informowaliśmy już 10 lutego podczas Zimowych Konferencji Syngenta Online.

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

O czasowe zezwolenie ubiegało się z pozytywnym skutkiem, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W dniu 30 listopada 2021 r. Zrzeszenie złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG na okres nieprzekraczający 120 dni, zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

- W dniu 07 lutego 2022 KZPRiRB otrzymało zezwolenie MRiRW nr R/j-2/2022 na wprowadzanie do obrotu ww. zaprawy nasiennej, z przeznaczeniem do zaprawiania nasion grochu uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie na zielone nasiona, bobu, grochu pastewnego (peluszka), bobiku, fasoli zwykłej uprawianej na zbiór świeżych strąków, fasoli zwykłej uprawianej na suche nasiona, fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona w celu zwalczania mączniaka rzekomego grochu i szarej pleśni, w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r. – podało KZPRiRB.

- Zaprawianie materiału siewnego należy do najbardziej efektywnych sposobów stosowania środków ochrony roślin, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin oraz Strategiami KE. Zaprawianie to punktowe stosowanie środków ochrony roślin oraz ograniczanie liczby zabiegów nalistnych, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli obniżenie w niektórych państwach UE stosowania środków ochrony roślin aż o 50%. – dodał prof. dr hab. Marek Mrówczyński, IOR-PIB.