Chowacz czterozębny zimuje w ściółce, a także w glebie na głębokości do 8 cm. Pojawia się na polach rzepaku kilka dni później niż chowacz brukwiaczek. Składa jaja w wygryzione jamki na ogonkach liściowych lub nerwach głównych. Po 6-11 dni wylęgają się larwy. One z kolei żerują w ogonkach liściowych, nerwach głównych i łodygach przemieszczając się w kierunku korzenia. Po upływie 3-4 tygodni rozwoju wygryzają w pobliżu szyjki korzeniowej otwór przez który wypadają do gleby i tam się przepoczwarczają.

Przyczyniają się do pojawienia się takich chorób jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń i wertycylioza. Zabiegi ochrony należy prowadzić na ogół bardzo wcześnie, zaraz po nalocie na plantacje rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez chrząszcze, na podstawie progu szkodliwości. Kilka dni po zabiegu, zwłaszcza przy ciepłej pogodzie, powinno się wznowić kontrolę liczebności chrząszczy w celu ustalenia potrzeby drugiego zabiegu.

Jakie preparaty zwalczają chowacza czterozębny wiosną? Preparatami takimi są m.in. (często zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza chowacza czterozębnego): Alfazot Extra 100 EC, Alpha-Gold 100 EC, Ammo Super 110 EW, Bulldock 025 EC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Fury 100 EW, Golden Alpha 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, LambadaCe Z 050 CS, Mavrik 240 EW, Minuet 100 EW, Nurelle Max 515 EC, Patriot 100 EC, Pilar-Alfacypermetryna 100 EC, Pilar-Lambada-Cyhalotryna 050 CS, Proteus 110 OD, Rage 100 EW, Rapid 060 CS, Roztoczol Extra 050 CS, Sherpa 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC, Tak Tak 100 EC, Talstar 100 EC, Titan 100 EW, Trebon 30 EC.