Zaraza ziemniaka pojawia się na polu w wyniku użycia do sadzenia porażonych sadzeniaków, którego sprawcą jest grzyb Phytophthora infestans. Źródłem infekcji są także zgniłe bulwy pozostawione przy kopcach.

Występowanie zarazy ziemniaka zależy przede wszystkim od warunków klimatyczno-glebowych. Wysoka wilgotność powietrza ok 90 proc. i temperatury 12–15°C sprzyjają pierwszym infekcjom, zaraza rozwija się intensywnie powyżej 18°C. W sprzyjających temperaturach porażanie może występować przy obfitej rosie i długo utrzymujących się mgłach.

Straty plonu zależą od terminu wystąpienia infekcji – im później ona wystąpi, tym straty są mniejsze. Choroba może spowodować obniżenie plonów u odmian wrażliwych (poniżej 4 w skali 9-stopniowej) wczesnych i średnio wczesnych 15–70 proc., natomiast u odmian średnio późnych i późnych 10–40 proc. Dalsze straty (do 15 proc.) mogą wynikać z przechowywania bulw porażonych zarazą.

Ważne jest szybkie zwalczanie choroby, w pierwszym zabiegu najlepiej jest wykorzystywać preparaty o działaniu systemicznym i wgłębnym.

Przykładami substancji czynnych o działaniu systemicznym są: benalaksyl-M, chlorowodorek propamokarbu, metalaksyl. Z kolei do substancji czynnych o działaniu wgłębnym (translamiralnym) zaliczają się: bentiowalikarb, cymoksanil, dimetomorf, fenamidon, fluopikolid, a mandipropamid działa kontaktowo-wgłębnie.

Substancjami kontaktowymi, których zadaniem jest blokowanie kiełkowania zoospor na powierzani roślin są: ametoktradyna, chlorotalonil, cyjazofamid, difenokonazo, famoksat, fluazynam, mankozeb, metiram, zoksamid

 – Do zabiegów w ochronie przed zarazą ziemniaka wykorzystać można preparat Axidor będący dwuskładnikową mieszaniną fabryczną chlorowodorku propamokarbu i cymoksanilu, czy Fantic M WP oparty o dwie substancje czynne: benalaksyl-M i mankozeb. Dobrze z infekcją poradzi sobie preparat Moximate 725 WP na bazie kontaktowego mankozebu i działającego wgłębnie cymoksanilu, substancji czynnej działającej szybko w dość krótkim czasie, co ogranicza możliwość wytwarzania ras odpornych – mówił dr Krzysztof Kowański z Arysta LifeScence na konferencji dla producentów ziemniaka 22.02 br. współorganizowanej z firmą Agrosimex pod Poznaniem.

Oprócz zabiegów chemicznych można opóźniać wystąpienie zarazy poprzez pobudzanie i podkiełkowanie bulw, wczesne sadzenie, wybieranie odmian odpornych, prawidłowe nawożenie azotem, niszczenie naci oraz zbiór przy suchej pogodzie. Koniecznie trzeba kontrolować bulwy w przechowalni po ok 6 tygodniach po zbiorze.