AB – specjalna forma przynęty w postaci ziarna;
CB – koncentrat do sporządzania przynęt;
CG – granule kapsułowane;
CS – zawiesina kapsuł w cieczy przeznaczona
do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem;
DP – proszek do opylania;
DS – proszek do suchego zaprawiania ziarna lub nasion;
EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej;
EO – emulsja, woda w oleju;
ES – emulsja do zaprawiania ziarna lub nasion;
EW – emulsja, olej w wodzie;
FS – płynny koncentrat do zaprawiania nasion lub ziarna;
GB – przynęta granulowana;
GE – preparat wytwarzający gaz w wyniku reakcji chemicznej;
GG – makrogranule;
GR – preparat w formie granul gotowy do stosowania;
LS – roztwór do zaprawiania nasion lub ziarna;
OF – koncentrat zawiesinowy rozcieńczony olejem;
PB – przynęta w płytkach;
PC – koncentrat w postaci żelu lub pasty do rozcieńczania wodą;
PS – nasiona pokryte środkiem ochrony roślin;
RB – przynęta zjadana przez szkodniki;
SB – przynęta w postaci płatków;
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą;
SG – granule rozpuszczalne w wodzie;
SE – zawiesina-emulsja powstała z substancji biologicznie czynnych znajdujących się w formie małych cząstek i kapsuł zawieszonych w wodzie;
SL – koncentrat rozpuszczalny w wodzie;
SP – proszek rozpuszczalny w wodzie;
SU – zawiesina ultraniskoobjętościowa (ULV) gotowa do stosowania aparaturą ULV;
TB – tabletki do rozpuszczania w wodzie;
UL – jednorodna ciecz ultraniskoobjętościowa (ULV) gotowa do stosowania aparaturą ULV;
WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej;
WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej;
WS – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej służący do zaprawiania nasion i ziarna.

Źródło: "Farmer" 24/2006