Wciornastki migrują ze zbóż na kukurydzę i odwrotnie. Obecnie w czasie żniw można spodziewać się ich większego pojawu na kukurydzy, a na przełomie lipca i sierpnia przypada szczyt liczebności wciornastków.

Kukurydzę atakuje 21 gatunków wciornastków, najliczniej występują: wciornastek zbożowy (Haplothrips aculeatus) i wciornastek tytoniowiec (Frankliniella tenuicornis).

Przy masowym pojawie wciornastków na dolnych liściach kukurydzy, do 4. 5. liścia widoczne są przejaśnienia powodowane ich żerowaniem. Uszkodzenia takie obserwuje się przy liczebności ok. 40-50 osobników na 1 roślinie.

Szkodliwość wciornastków na wielkość plonów jest niewielka, jednak przylżeńce zwiększają podatność roślin na choroby fuzaryjne. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na plantacje, gdzie wcześniej wystąpiły już uszkodzenia roślin spowodowane gradobiciem. Porażenie przez fuzariozy przełoży się na występowanie w ziarnie mykotoksyn i straty jakościowe plonu.

Populację wciornastków w kukurydzy obniżają preparaty zwalczające stosowane przeciwko omacnicy prosowiance. W plantacjach kukurydzy, w których zastosowano ochronę przeciwko omacnicy prosowiance wciornastki nie są widoczne.