W uprawach zbożowych żerują wciornastki, które pojawiają się od fazy początku do końca kłoszenia zbóż. Szkodliwe są zarówno dorosłe jak i larwy, które wysysają soki z liści, źdźbeł, pochew liściowych i kłosów, w których niszczą zawiązki kwiatów i formujących się ziarniaków.

W zależności od fazy rozwojowej roślin próg ekonomicznej szkodliwości dla wciornastków to:

  • w fazie do pełni kwitnienia 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie;
  • w fazie wypełniania ziarna 40–50 larw na 1 kłosie.

Do walki ze szkodnikiem zarejestrowany jest jeden preparat Fastac Active 050 ME oparty o substancję czynną alfa – cypermetrynę, która należy do pyretroidów, do stosowania w uprawie pszenicy ozimej. Zalecana dawka to 0,25-0,3 l/ha. Środek należy stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją. Pyretroidy stosowane do zwalczania skrzypionek i mszyc będą ograniczać populację wciornastków w zbożach.