Chcąc osiągnąć zadowalający efekt zwalczania chwastów na polu nie należy opóźniać zabiegu herbicydowego i stosować preparat zgodnie z etykietą produktu. Często wczesne zabiegi odchwaszczania przeprowadza się bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, w dość niskich temperaturach będących na ogół minimalnymi dla herbicydów. W takich chłodniejszych warunkach stosuje się maksymalną z zalecanych dawek.

Przy zabiegu brać pod uwagę trzeba fakt ewentualnego braku jesiennego odchwaszczania. Chwasty zimujące są w bardziej zaawansowanym stadium rozwojowym niż zboża, ponieważ wcześniej ruszają na wiosnę . W tym roku niektóre gatunki kwitły już na początku lutego. Takie okoliczności przemawiają za koniecznością stosowania pełnych - najwyższych zalecanych dawek herbicydów.

Przykładowe substancje czynne i preparaty herbicydowe, które stosować można w pszenicę ozimą (stan na 18.02.2020):

do fazy końca krzewienia (BBCH 29)

chwasty jednoliścienne

 • fenoksaprop-P - Norton 069 EW, Rumba 069 EW w zalecanej dawce 1 -1,2 l/ha. Norton 069 EW; Rumba 069 EW + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 0,5 + 1 l/ha;
 • fenoksaprop-P + tribenuron metylu - Norton 069 EW, Rumba 069 EW + Nuance 75 WG w zalecanej dawce 1-1,2 l +20 g/ha.

chwasty dwuliścienne

 • diflufenikan - Diflanil 500 SC, Dina 500 SC, Ukulele 500 SC, Premazor Sad 500 SC w zalecanej dawce 0,18 - 0,3 l/ha;
 • MCPA - Agroxone Max 750 SL, Ceridor MCPA 750 SL, Dicoherb 750 SL w zalecanej dawce 1 l/ha;
 • MCPA + dikamba - Agritox Turbo 750 SL, Agroxone Turbo 750 SL, Dicoherb Turbo 750 SL, Nutox Turbo 750 SL, Weed Tox Turbo 750 SL w zalecanej dawce 1 - 1,25 l/ha.

chwasty jedno- i dwuliścienne

 • jodosulfuron - Huzar 05 WG w zalecanej dawce 0,15 - 0,2 kg/ha, Huzar 100 OD w zalecanej dawce 0,075-0,1 l/ha;
 • jodosulfuron + 2,4-D - Huzar Activ 387 OD w zalecanej dawce 0,75-1 l/ha; Huzar 05 WG + Esteron 600 EC w zalecanej dawce 0,2 kg/ha +0,5 l/ha;
 • propoksykarbazon sodowy+ amidosulfuron + jodosulfuron - Zeus 208 WG w zalecanej dawce 0,3 kg/ha;

do początku strzelania w źdźbło (BBCH 30)

chwasty dwuliścienne

 • fluroksypyr - GalGone EC w zalecanej dawce 0,75-1 l/ha;
 • chlorosulfuron - Glean 75 WG, Nuher 75 WG w zalecanej dawce 10-15 g/ha;
 • tribenuron metylu - Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC w zalecanej dawce 20-25 g/ha Naxel 75 WG. Nuance 75 WG lub Viking 75 WG w zalecanej dawce 20 g/ha + 0,05 proc. Naxel 75 WG. Nuance 75 WG lub Viking 75 WG + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 20 g/ha + 1,5 l/ha. Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 20-25 g/ha + 1,5 l/ha. Ranga 75 WG + Silwett w zalecanej dawce 20-25 g/ha+1,5 l/ha;
 • karfentrazon etylu + mekoprop - Platform 61,5 SG w zalecanej dawce 0,6 - 1 kg/ha;

na chwasty jedno- i dwuliścienne

 • mezosulfuron + jodosulfuron - Atlantis 12 OD w zalecanej dawce 0,45 -1,2 l/ha;
 • mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron - Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG w zalecanej dawce 0,45 l + 40 g/ha;
 • mezosulfuron + jodosulfuron + tribenuron - Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG w zalecanej dawce 0,45 l + 25 g/ha;
 • mezosulfuron + jodosulfuron + florasulam + 2,4-D - Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE w zalecanej dawce 0,45 l + 0,6 l/ha;
 • mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron + jodosulfuron - Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD w zalecanej dawce 0,45 l + 0,15 l/ha;
 • fenoksaprop-P-etylu + tribenuron metylu - Foxtrot 069 EW + Naxel 75 WG lub Nuance 75 WG lub Viking 75 WG w zalecanej dawce 0,02 kg + 1 kg/ha;
 • metsulfuron metylu + tifensulfuron metylu- Ergon 750 WG w zalecanej dawce 75 g/ha.