Tegoroczna zima oraz wczesna wiosna spowodowały, iż ochronę przeciw parchowi jabłoni trzeba było rozpocząć zdecydowanie wcześniej niż w poprzednim sezonie. Z wymienionych powodów, oraz przebiegu warunków pogodowych w ostatnich dniach, wystąpił duży problem ze skutecznym zwalczaniem tej choroby.

Skutecznym sposobem  jest stosowanie łącznie z preparatami zapobiegawczymi węglanów potasu. Na rynku są dostępne dwie formy tych preparatów: kwaśny węglan potasu (Omni Protect) i wodorowęglan potasu (Vitisan). Są to efektywnie działające środki pomocnicze. Ich zaletą jest to, że grzyb wywołujący parcha nie jest w stanie wytworzyć odporności, w owocach brak pozostałości, oraz obu preparatów nie dotyczy okres karencji. Są to jednocześnie środki bezpieczne dla środowiska.

Różnica między dwoma formami chemicznymi dotyczy ich pH. Kwaśny węglan potasu ma pH ok.11, wodorowęglan potasu ma pH ok. 9. Jest to istotna cecha ponieważ niższe pH jest bezpieczniejsze dla liści i zawiązków.

Omni Protect stosuje się w dawce 7,5kg/ha, Vitisan można stosować w dawce 5-8kg/ha w zależności od presji patogena, oraz stopnia porażenia liści lub zawiązków. W celu zwiększenia ochrony do obydwu preparatów można dodać środki zawierające kaptan (Captan 80 WG 1,9kg/ha), ditianon (Delan 700 WG 0,5-0,75kg/ha, Ventop 350SC 1-1,5L/ha). Przy stosowaniu obydwu preparatów używa się standardowej ilości cieczy roboczej.

Stosowanie nawozów łącznie z tymi preparatami wymaga wykonania wcześniej próbnej mieszaniny zwłaszcza nawozów fizjologicznie kwaśnych.
Bezpieczne stosowanie tych preparatów powinno się rozpocząć kiedy zawiązki osiągną wielkość 8-10 mm średnicy. Wcześniejsze stosowanie może spowodować poparzenia i ordzawienia owoców. Zbyt duża dawka - zwłaszcza kwaśnego węglanu potasu, może powodować poparzenia liści oraz owoców.

Trzeba również pamiętać, iż są to preparaty silnie higroskopijne, a zatem łatwo zmywalne, dlatego trzeba zabieg wykonać na suchy liść i kilka godzin przed spodziewanym deszczem. Niewątpliwą zaletą tych preparatów jest wysoka skuteczność, oraz relatywnie niewielki koszt.