Jak informuje portal agrarheute.com, eksperci WHO odnieśli się do badań naukowych przeprowadzonych w USA, Kanadzie i Szwecji, a dotyczących wpływu glifosatu na zdrowie ludzi i zwierząt stałocieplnych. W pracach tych, analizowano potencjalne przyczyny zachorowania na raka rolników, którzy w swojej pracy stosowali glifosat. Przeanalizowano też wyniki doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych, które miały styczność z tą substancja czynną.

Wydanie przez WHO opinii na temat bezpieczeństwa stosowania glifosatu, poprzedziła ekspertyza specjalistów z 11 krajów. Został on przez nich sklasyfikowany jako środek z największym ryzykiem 2A, czyli prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Przed wydaniem opinii przez tych specjalistów, glifosat był przez rok badany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem.

Pierwotnie glifosat był sprzedawany tylko przez Monsanto, w herbicydzie o działaniu totalnym o nazwie Roundup. Ponieważ ochrona patentowa tego środka wygasła, obecnie wytwarza go wielu producentów. Glifosat znajduje się obecnie w ponad 750 produktach. Preparaty oparte o tę substancję czynną wykorzystywane są nie tylko w rolnictwie i leśnictwie, ale także np. przez kolej, do odchwaszczania torowisk.