Monceren 12,5 DS jest nowym środkiem grzybobójczym do suchego zaprawiania sadzeniaków przeciwko rizoktoniozie. Ma formę proszku o działaniu kontaktowym. Substancją aktywną jest pencykuron (związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 12,5 proc.

Na 100 kg bulw trzeba stosować 200 g preparatu. Zabieg należy wykonać w zbiorniku sadzarki czerpakowej metodą “pudrowania”. Przy napełnianiu zbiornika partię sadzeniaków należy podzielić na trzy części i każdą z nich posypać 1/3 zalecanej dawki środka. Zaprawianie następuje podczas pracy sadzarki.

Helm-Cymi 72,5 WP jest nowym fungicydem do ochrony ziemniaków przed zarazą. Jest preparatem o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Preparat zawiera dwie substancje aktywne: 4,5 proc. cymoksanilu (związek z grupy iminoacetylomoczników) i 68 proc. mankozebu (związek z grupy ditiokarbaminianów). Zaleca się zastosować 2 kg środka na hektar. Pierwszy zabieg trzeba wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych z chwilą wystąpienia w danym rejonie pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych ziemniaków. 

Po wykonaniu pierwszego oprysku środkiem o działaniu systemicznym lub preparatem Helm-Cymi 72,5 WP, następne zabiegi należy wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótsze odstępy między zabiegami (co 7-10 dni) trzeba zachować przy większym zagrożeniu chorobą oraz w uprawie odmian podatnych na zarazę ziemniaka.

Na hektar trzeba zastosować od 200 do 400 litrów wody. Większą ilość wody należy stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci. Zalecana jest opryskiwanie drobnokropliste. Okres karencji fungicydu w uprawie ziemniaków wynosi 11 dni.

Actellic 500 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji. Substancją aktywną jest pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g w litrze środka.

Preparat zwalcza szkodniki magazynowe (wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski). Dezynsekcję pustych pomieszczeń wykonuje się opryskiwaczem plecakowym lub motorowym. Zalecana dawka środka wynosi 1 litr, uzupełniony do 10 litrów wodą na 1000 mkw powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Po zabiegu pomieszczenie należy pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny. Przed przystąpieniem do dezynsekcji należy szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. Nie wolno opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp. Nie należy opryskiwać obiektów nasłonecznionych. Pomieszczenie można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i wywietrzeniu.

Nasiona siewne i konsumpcyjne opryskuje się na pasie transmisyjnym przenośnika. Zalecana dawka wynosi 8-12 ml środka w 1 litrze wody na tonę nasion. Wyższą z zalecanych dawek środka stosuje się w wypadku większego nasilenia szkodników. Do zabiegu należy użyć sprzętu wyposażonego w dyszę drobnokroplistą. Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu. Nie wolno opryskiwać nasion składowanych w pryzmach oraz partii nasion traktowanych już uprzednio środkiem Actellic 500 EC. Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia ziarna do przerobu) wynosi 7 dni. 

Źródło: "Farmer" 18/2005