Zaprawa Poncho Pro 650 FS była dotychczas jedyna zaprawą przeciwko temu szkodnikowi. Preparat funkcjonował na rynku dzięki kolejnym tymczasowym zezwoleniom wydawanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku takie zezwolenie nie zostanie udzielone. Jest to równoznaczne z poddaniem się bez walki. Szkodnik będzie się mógł bezkarnie rozwijać w okresie kiełkowania i wschodów kukurydzy. Może się to zakończyć znacznie silniejszą niż dotąd jego presją na plantacje kukurydzy i zwycięskim marszem na tereny dotąd jeszcze nieopanowane.

Źródło: farmer.pl