Dbałość o wigor zbóż i zwiększanie ich tolerancji na stres to zabiegi, które często umykają uwadze rolników skupionych na walce z chwastami, chorobami grzybowymi oraz szkodnikami. Kondycja roślin jest tymczasem istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość plonów, a same herbicydy i fungicydy często nie są wystarczające w budowie witalności roślin.

Wigor roślin oraz zdolność do niezakłóconego rozwoju w warunkach stresowych jest możliwy do osiągnięcia i wystarczą do tego środki ochrony roślin, które oprócz swoich podstawowych funkcji wpływają też o witalność roślin uprawnych. Na wyższą zdolność kiełkowania i wschody polowe mają wpływ zaprawy nasienne, które dodatkowo mogą zwiększać odporność na stres. Firma BASF wypracowała, odpowiadającą na podobne potrzeby, linię produktów AgCelence, wśród których na uwagę zasługuje bezodpryskowy fungicyd Systiva 333FS. Stosowany w jęczmieniu jarym środek poprawia ogólną zdrowotność i wigor roślin, co wykracza poza standardową ochronę i przynosi dodatkowe korzyści. Wzbogacenie zaprawy Systivą 333FS gwarantuje skuteczną ochronę jęczmienia przed chorobami liści od najwcześniejszych faz rozwojowych, dzięki czemu możliwe jest pominięcie jednego zabiegu fungicydowego w późniejszym okresie i uniezależnienie od warunków pogodowych.

Nasiona zbóż odznaczające się dużym wigorem charakteryzują się szybkimi i równomiernymi wschodami, słaby natomiast wigor powoduje, że wschody są powolne i rozłożone w czasie. Cechy te wpływają na prędkość starzenia roślin i odporność na niekorzystne warunki pogodowe, a ostatecznie na wielkość plonów. Na jakość upraw, w równym stopniu jak i wigor, ma wpływ odporność na stres, który zaburza wzrost i rozwój. Czynniki stresowe to nie tylko zagrażające uprawom patogeny i szkodniki, ale też niekorzystne warunki atmosferyczne i niedobór, bądź nadmiar składników pokarmowych czy wody. Tego rodzaju niedogodności mogą doprowadzić do nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu rośliny i budujących ją struktur. Dlatego Systiva 333FS, poprzez ograniczenie skutków warunków stresowych, staje się rozwiązaniem bardzo wszechstronnym w ochronie fungicydowej plantacji jęczmienia.

Poprawa parametrów jakościowych plonów poprzez dbałość o wigor i odporność na stres jest możliwa do osiągnięcia poprzez odpowiedni dobór substancji aktywnych w stosowanych środkach ochrony roślin. Zaprawianie nasion umożliwia dbałość o rośliny już od momentu siewu, co zwiększa szanse na sukces w postaci wysokiej jakości plonów.