Wing P przeznaczony jest do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Produkt zawiera dwie substancje czynne: pendimetalinę i dimetenamin-P. Zalecana dawka to 4 l środka na hektar.

- Herbicyd zapewnia wczesną likwidację konkurencji chwastów, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wydajności plantacji od chwili siewu - dodaje Chojecki.