Nowy Wing P zawiera dwie substancje aktywne: dimetenamid-P i pendimetalina. Środek przeznaczony jest do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej w uprawach kukurydzy. Preparat aplikuje się w dawce 4 l/ha. Stosuje się go po siewie, ale przed wschodami kukurydzy.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita.

Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowy, fiołek polny, rumian polny.