W styczniu, lutym i w kontynuacji w marcu mogliśmy obserwować świeże porażenie patogenami grzybowymi. Widoczny jest mączniak prawdziwy zbóż i traw, na pszenicy ozimej septorioza liści pszenicy, w jęczmieniu ozimym - plamistość siatkowa. Należy spodziewać się porażania rdzami w pszenicy i życie, gdyż te choroby były widoczne jesienią w tych uprawach.

Warunki pogodowe cały czas sprzyjają rozwojowi grzybów chorobotwórczych i świeżym infekcjom.
- W tym sezonie rolnicy pierwszy zabieg ochrony fungicydem powinni przeprowadzić wcześniej niż zazwyczaj, czyli już w końcu marca lub na początku kwietnia – mówił dr Jarosław Nadziak, Cereals and Corn Crop Mamagment firmy BASF

BASF do intensywnej ochrony proponuje:

 1. stosowanie trzech zabiegów
  (T1) Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha.
  (T2) Adexar Plus w dawce 1,25 l/ha.
  (T3) Osiris w dawce 1,5-2 l/ha.
 2. lub stosowanie dwóch zabiegów
  (T1) Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha.
  (T2) Adexar Plus w dawce 1,5 l/ha lub Osiris (przy większej presji ze strony grzybów z rodzaju Fusarium) w dawce 2 l/ha.

Do mniej intensywnych plantacji BASF poleca preparat Priaxor, który ma szerokie okno aplikacji (BBCH 25-69). Firma proponuje go np. ze swoim innym produktem Duett Star 334 SE (może być stosowany od 10°C), który poleca na pierwszy zabieg w dawce 1 l/ha . Na drugi zaleca fungicyd Priaxor w dawce 0,75 l/ha.

W znacznej przewadze zboża są rozkrzewione i dobrze rozwinięte, dlatego w tym sezonie istotną rolę odegrają także zabiegi regulacji łanu.

- W tym sezonie prawdopodobnie wcześniej rolnicy rozpoczną zabiegi skracania. W niższych temperaturach bez obaw sięgać można po preparat Medax Max. Zawarty w nim siarczanem amonu rozpuszcza proheksadion wapnia w wodzie i substancja czynna jest natychmiast uaktywniona – niezależnie od nasłonecznienia czy temperatury – mówił Tomasz Cichocki, Crop Manager OSR.