• Pierwszy wiosenny zabieg regulacyjno - fungicydowi wpływa na pokrój roślin oraz na ich stan fitosanitarny.
  • Rozgałęzienia boczne decydują o plonie, dlatego też nawet słabsze rośliny powinny być regulowane.

Dobra regulacja = równomierne kwitnienie

Za plon rzepaku odpowiadają generalnie pędy boczne. Najnowsze doświadczenia wskazują, że w topowych odmianach za nawet 80% plonu mogą odpowiadać boczne rozgałęzienia. Boczne rozgałęzienia bez regulacji tak jesiennej, jak i wiosennej, będą wątłe, drobne i nie zapewnią odpowiedniej ilości łuszczyn. Sam zaś udział bocznych odnóg będzie bardzo niewielki. Rzepak jest bowiem rośliną z natury “pędu głównego” - ten dąży do dominacji nad całą rośliną i pnie się w górę, oczywiście kosztem potencjalnych bocznych rozgałęzień. Tak więc naszym zadaniem jest przyhamowanie jego wzrostu i pobudzenie rośliny do wytworzenia bocznych pędów. Rzecz jasna spowolnienie wzrostu pędu głównego przyczyni się również do ogólnego obniżenia wzrostu rośliny. Szacuje się, że wysokość rzepaku po optymalnej regulacji jest niższa o 5 - 10%. Ogólna objętość rośliny ulega jednak znacznemu zwiększeniu, a pokrój rośliny jest bardziej równomierny. 

Wiosenna regulacja dzięki wyrównaniu łanu sprzyja także optymalnemu przebiegowi kwitnienia - ten przebiega jednolicie na wszystkich roślinach. A pamiętajmy, że nierównomierne kwitnienie utrudnia nie tylko ochronę “na płatek” ale też sprzyja dłuższym nalotom szkodników i prowadzi do problemów ze zbiorem (problemy z równym dojrzewaniem i wilgotnością).

Silna regulacja

Plantacje na dobrych stanowiskach z silnymi roślinami mogą wymagać intensywnej regulacji. Wówczas możemy aplikować m.in. chlorek mepikwatu. W najwyższych dawkach substancja ta jest dedykowana na najsilniejsze plantacje. Stosując mepikwat trzeba jednak dołożyć do zabiegu substancję, która zapewni ochronę fungicydową - sam chlorek mepikwatu działa bowiem tylko regulująco. Dobrym partnerem fungicydowym może być metkonazol, tebukonazol, difenokonazol. Fabrycznie chlorek mepikwatu występuje najczęściej z partnerem o charakterze typowo regulacyjnym lub fungicydowym (m.in. Caryx 240 SL, Mentor). Solo substancję tę znajdziemy np. w produkcie Mepik 300 SL. Maksymalne dawki mepikwatu określane są na niespełna 300 g substancji na hektar. W większości przypadków wystarczy jednak dodać około 210 g mepikwatu (np. Caryx 240 SL w dawce 1l/ha lub Mepik 300 SL 0,7 l/ha)

Na słabsze stanowiska

Na słabszych stanowiskach też koniecznie trzeba regulować rzepak, bo i tu oczekujemy jak najlepszego rozwoju bocznych rozgałęzień. Tu jednak dobrym rozwiązaniem będzie zaimplementowanie nieco delikatniejszych substancji. Funkcję regulacyjną spełni chociażby tebukonazol. Podanie około 200 g tej substancji (pełna etykietowa dawka to zazwyczaj 250g/ha) na hektar zapewni lekką regulację i podstawową ochronę fungicydową. Można także podać np. tebukonazol z metkonazolem - uzyskamy wówczas solidną ochronę przed chorobami z dobrą regulacją, ale pamiętajmy, że na silnych stanowiskach i plantacjach obsianych genetycznie wysokim rzepakiem taka kombinacja może nie powstrzymać w pełni pędu głównego.

Plantacje o średnim i optymalnym rozwoju

Optymalnie od strony regulacyjnej jak i fungicydowej zadziała także połączenie paklobutrazolu z difenokonazolem (m.in Toprex 375 SC lub Dovvo 375 SC). Pamiętajmy, że obecna dawka rejestracyjna to 0,3 l/ha. Dawniej np. Toprex wiosną posiadał rejestrację na 0,5 l/ha. Ówczesna maksymalna dawka stanowiła silną regulację. Wydaje się, że obecne 0,3 l/ha jest wystarczające na stanowiska niewybujałe po jesieni oraz zimie. Niemniej oprócz rozsądnej regulacji difenokonazol z paklobutrazolem pozwalają także na bardzo dobry poziom ochrony fungicydowej. Oczywiście dla wzmocnienia zarówno regulacji, jak i ochrony fungicydowej możemy dorzucić do tych substancji np. metkonazol. Poniżej przykładowe kombinacje regulacyjno - fungicydowe możliwe do zastosowania wiosną.

Silne plantacje:

Caryx 240 SL 1 - 1,4 l/ha

Caryx 240 SL 0,8 - 1l/ha + Micosar 60 SL 0,5 l/ha

Toprex 375 SC / Dovvo 375 SC 0,3 l/ha + Micosar 60 SL 0,4 l/ha

Mepik 300 SL 0,7 l/ha + X-met 100 SL 0,3 - 0,4 l/ha

Mepik 300 SL 0,7 l/ha + Tarcza Łan 250 EW 0,6 l/ha

Optymalne plantacje:

Toprex 375 SC / Dovvo 375 SC 0,3 l/ha

Tarcza Łan 250 EW 0,8 l/ha + Micosar 60 SL 0,4 - 0,5 l/ha

Bukat 500 SC 0,5 l/ha

Słabsze plantacje:

Toprex 375 SC 0,2 l/ha + Tarcza Łan 250 EW 0,5 l/ha

Bukat 500 SC 0,3 l/ha + X-met 0,3 l/ha

Toprex 375 SC / Dove 375 SC 0,25 l/ha

Tarcza Łan 250 EW 0,8 l/ha