Substancją najbardziej przystosowaną do niskich temperatur jest chlorotoluron. Herbicydy oparte o tę substancję czynną można stosować wiosną we wszystkich zbożach ozimych przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. Jeśli zachodzi taka konieczność do zabiegu można przystąpić na przedwiośniu, przy temperaturze nieco poniżej 0°C, jednak na polu nie może zalegać okrywa śnieżna.

Do substancji czynnych działających również w temperaturze bliskiej 0°C, zalicza się także triasulfuron zwalczających chwasty dwuliścienne we wszystkich zbożach ozimych i izoproturon przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym w pszenicy ozimej.

Przy czym 0°C jest temperaturą minimalną dla tych substancji czynnych dlatego w momencie stosowania preparatów w niskich temperaturach stosuje się zazwyczaj wyższe dawki z zalecanych. Substancje czynne będą najlepiej działać w temperaturach dla nich optymalnych i w przypadku izoproturon będzie to 6-8°C, a dla chlorotoluronu i triasulfuron 10-12°C

Wyższe z zalecanych dawek stosuje się także w przerzedzonych, przemarzniętych plantacjach gdzie chwasty mają ułatwiony start wiosenny z powodu niskiej konkurencji ze strony zbóż. W takie uprawy najlepiej jest stosować mieszaniny kilku substancji czynnych zwalczające jak najszersze spektrum chwastów. Jednocześnie dobierając mieszaninę trzeba zwrócić uwagę na zakres stosowania temperatur zawartych w niej substancji czynnych.

Przed przystąpieniem do zabiegu odchwaszczania najbezpieczniej jest zmierzyć temperaturę w miejscu stosowania, czyli na polu bezpośrednio nad glebą lub roślinami.

Dołącz do dyskusji na forum. farmer.pl  Zabierz głos w temacie: Herbicydy