Do wiosennej walki z chwastami w zbożach wykorzystać można preparaty oparte o metsulfuron metylu. Substancja ta skutecznie zwalcza takie gatunki jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity i tobołki polne. Spośród dostępnych środków metsulfuron metylu występuje w herbicydach jako pojedynczy składnik lub komponent mieszanin fabrycznych czy zbiornikowych.

Do walki z chwastami nadają się fabryczne mieszaniny MCPA i dikamby, które zwalczają m.in. przytulię czepną. Dikamba, jak i MCPA dostępne są w gotowych mieszaninach fabrycznych także z innymi substancjami aktywnymi. Do wykorzystania jest także piroksysulam, który jest dostępny w formie pojedynczej substancji aktywnej i także w gotowych, fabrycznych mieszaninach. Dużą selektywność wykazują środki na bazie fluroksypyrze i tribenuronie metylu, dostępne są bowiem w zarejestrowanych preparatach odchwaszczających, które można stosować w różnych terminach.

Jednocześnie niezależnie od tego warto przypomnieć, że wcześniejszy termin aplikacji herbicydu pozwala na zastosowanie niższej z zalecanych dawek (w zależności od stanu plantacji). Ponadto młode chwasty wykazują większą wrażliwość na oprysk substancjami aktywnymi.