• Na podstawie danych Instytutu Ochrony Roślin i Ministerstwa Rolnictwa sprawdzamy, jakimi substancjami będzie można wiosną odchwaszczać oziminy.
  • Należy też zwrócić uwagę, żeby faktycznie zmieniać substancję, a nie tylko nazwę handlową, aby nie dopuścić do powstania odporności chwastów.
  • Lustracja pól na przedwiośniu pozwala ustalić stan gatunkowy zachwaszczenia i fazy rozwojowe roślin, a w konsekwencji zaplanować najlepszą strategię walki z chwastami.

Zboża stanowią około 70 proc. zasiewów w Polsce, dominując w płodozmianach. Udział form ozimych jest znacznie większy niż jarych. Z tego względu prawidłowe odchwaszczanie ozimin jest niezwykle ważne, zarówno ze względu na skalę ich zasiewów, jak i zjawisko odporności chwastów na substancje aktywne herbicydów, zwłaszcza w monokulturach zbożowych. Podstawą skutecznego zabiegu herbicydowego jest wybór odpowiedniej substancji. Nie powinien być on podyktowany przypadkiem, reklamą czy dostępnością w najbliższym sklepie, a skutecznością działania w warunkach konkretnego stanowiska.