Wiosną we wszystkich zbożach ozimych przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym w pierwszej kolejności wykorzystuje się chlorotoluron, gdyż substancja ta jest przystosowana do stosowania w niskich temperaturach. Nawet, gdy temperatury oscylują jeszcze w granicach 0°C lub nieco poniżej (pod warunkiem braku okrywy śnieżnej).

Także w rejonach, gdzie jeszcze notuje się chłody bliskie 0°C, a zachodzi konieczność odchwaszczania wykorzystać można preparaty oparte o substancję czynną triasulfuron. Substancję stosuje się we wszystkich zbożach ozimych przeciwko chwastom dwuliściennym. W pszenicy ozimej przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym sięgnąć można po preparaty zawierające izoproturon.

Z uwagi na to, że w większości kraju temperatury są w granicach 4-9°C, a najbliższe dni synoptycy zapowiadają ocieplenie, nie zachodzi konieczność stosowania wyższych z zalecanych dawek, pod warunkiem że plantacje nie są przerzedzone i/lub przemarznięte. Temperatury obecnie notowane, 6-8°C są optymalnymi dla izoproturonu. Dla chlorotoluronu i triasulfuronu jako optymalne wskazuje się 10-12°C .

Jeśli plantacje są przerzedzone, przemarznięte to stosuje się wyższe z zalecanych dawek. Na takich polach konkurencja zbóż jest niska, chwasty bardzo szybko rosną, zwłaszcza po wiosennym nawożeniu plantacji i szybko mogą zdominować łan. Dlatego nie należy zwlekać z zabiegiem odchwaszczania, zwłaszcza że młode chwasty łatwiej wyeliminować - są bardziej wrażliwe na działanie preparatów chwastobójczych w porównaniu do starszych chwastów.

W plantacje przerzedzone, gdzie widoczny jest intensywny rozwój chwastów, najlepiej stosować mieszaniny kilku substancji czynnych. Poszerza się w ten sposób spektrum zwalczanych chwastów i zmniejsza niebezpieczeństwo uodpornienia się chwastów. Dotyczy to powszechnie stosowanych herbicydów sulfonylomocznikowych, które działają jako inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS). Wśród stosowanych wiosną wskazać można: chlorosulfuron, jodosulfuron, mezosulfuron, penoksulam, piroksysulam, sulfosulfuron, tifensulfuron.

Jednocześnie dobierając mieszaninę trzeba zwrócić uwagę na zakres stosowania temperatur zawartych w niej substancji czynnych. Przypominamy wymagania niektórych substancji czynnych herbicydów względem temperatur.