Przytulia czepna jest chwastem szeroko rozpowszechnionym w uprawach rolniczych na terenie całej Polski. Preferuje gleby gliniaste i ilaste, zasobne w azot, dobrze uwilgotnione, o odczynie zasadowym. Może pojawiać się również w innych siedliskach, na glebach lżejszych słabiej zaopatrzonych w składniki pokarmowe. Wschody przytulii pojawiają się zarówno jesienią, jak i wiosną.

Przytulia czepna zachwaszcza wiele upraw, m.in. okopowe, rzepak, kukurydzę, jednak najbardziej szkodliwa jest dla zbóż. Początkowo wygląda bardzo niepozornie, jednak gdy nie zostanie zniszczona, wytwarza duże ilości biomasy, silnie rozgałęziając się w łanie oraz wyrastając ponad jego powierzchnię. Może dorastać nawet do 150 cm wysokości. Przytulia jest silnym konkurentem dla upraw, a jako roślina azotolubna wyczerpuje glebę z tego składnika. Łodygi przytulii czepnej zaopatrzone są w haczykowato wygięte włoski, dzięki którym z łatwością przytwierdzają się do innych roślin i wspinają się po ich łodygach, przyczyniając się tym sposobem do wylegania oraz utrudniając zbiór ziarna. Takie same włoski występują również na nasionach przytulii, dzięki którym łatwo przyczepiają się do ziarna zbóż i zanieczyszczają je. Przytulia czepna występująca nawet w niewielkim nasileniu powoduje duże straty w plonach. Za próg szkodliwości dla zbóż powszechnie przyjmuje się 0,5-2 roślin/m2. 

Pomimo dużej uciążliwości i szkodliwości dla upraw przytulia jest gatunkiem, z którego eliminacją z pól nie powinno być większych problemów. Na rynku bowiem istnieje wiele środków zwalczających ten gatunek. Zdecydowana większość z nich jest efektywna w niszczeniu przytulii młodej, nieprzekraczającej fazy 2-3 okółków. Spiętrzenie prac polowych wiosną oraz zmienne warunki pogodowe sprawiają, że nie zawsze możliwe jest wykonanie oprysku, zanim rośliny osiągną fazy rozwojowe, w których są mało wrażliwe na większość dostępnych środków. Istnieje jednak kilka substancji aktywnych herbicydów do zwalczania przytulii czepnej w zaawansowanych fazach rozwojowych. Wymieniono je w tabeli 1 wraz z przykładami produktów oraz uprawami i terminami, w których można je stosować.

Fluroksypyr i amidosulfuron

Jedną z najbardziej popularnych substancji o takim działaniu jest fluroksypyr, którego mechanizm działania polega na blokowaniu działania hormonów roślinnych. Herbicydy zawierające fluroksypyr zalecane są do stosowania w zbożach (np. Starane 333 EC). Fluroksypyr jest substancją szybko działającą, co uwidacznia się na chwastach już po 2-3 dniach od oprysku. Ma jednak wymagania co do temperatury – w dniu zabiegu i 5 dni po nim nie może być ona niższa niż 8°C. Kolejną substancją niszczącą przytulię bez względu na jej fazę rozwojową jest amidosulfuron – związek z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów, który występuje w herbicydach Grodyl 75 WG i Faraon 75 WG. W odróżnieniu od fluroksypyru, można stosować go w nieco niższych temperaturach (nie niższych niż 5°C).  

Fluroksypyr występuje również w połączeniu z innymi substancjami. Mieszanina z 2,4-D (Gold 450 EC) nie zwalcza jednak przytulii w każdej fazie rozwojowej, lecz jest efektywna tylko do fazy 8 okółków. Działaniu środka sprzyja ciepła i wilgotna pogoda – w takich warunkach całkowite zamieranie chwastów następuje w przeciągu 2-3 tygodni. Kombinacja fluroksypyru z florasulamem (Flurostar Super SE, Tomigan Forte 102,5 SE) także niszczy wyrośniętą przytulię, jednak nie wyższą niż 20 cm. Zalecany termin aplikacji tych środków obejmuje okres od fazy dwóch liści do końca krzewienia, jednak w celu zwalczenia zaawansowanej w rozwoju przytulii czepnej należy stosować je od fazy od 1. kolanka do liścia flagowego, wybierając najwyższą z zalecanych dawek.

Mieszaniny z florasulamem

Do zwalczania przytulii czepnej do 20 cm wysokości można zastosować herbicydy zawierające mieszaninę florasulamu z 2,4-D (np. Mustang 306 SE), florasulamu z aminopyralidem (Dragon NT 450 WG) oraz trójskładnikowe produkty zwierające florasulam + 2,4-D + aminopyralid (np. Kantor Forte 195 SE). Najszerszy zakres możliwości stosowania w uprawach mają herbicydy składające się z florasulamu i 2,4-D. Zarejestrowane są one do odchwaszczania ośmiu gatunkach zbóż, włączając w to mieszanki (oprócz tych, które zawierają owies), oraz w kukurydzy.

Halauksyfen metylu solo i w kombinacjach

Nową substancją na rynku przydatną do zwalczania wyrośniętej przytulii czepnej jest halauksyfen metylu (Arylex) z grupy regulatorów wzrostu. Jej zaletą jest szeroki zakres temperatur stosowania (2-25°C) oraz dobra skuteczność niezależnie od wilgotności powietrza w czasie zabiegu. W herbicydach występuje on samodzielnie (GF 2573) oraz w mieszaninach z florasulamem (np. Mattera) i fluroksypyrem (Pixxaro). Herbicyd GF 2573 jest efektywny w niszczeniu wyrośniętej przytulii, a maksymalne wysokości, w których jest ona wrażliwa na ten środek, są zróżnicowane dla zbóż ozimych i jarych. Zgodnie z informacją podaną w etykiecie w zbożach ozimych można ją zwalczyć, gdy wysokość nie przekracza 80 cm, zaś w zbożach jarych – 20 cm.

Arylex odznacza się długim terminem aplikacji – do końca fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego. Środki: GF 2573, Mattera, Renitar i Zypar są zalecane do interwencyjnego zwalczania przytulii czepnej, jednak jej wysokość nie może przekraczać 90 cm, a zabieg należy wykonać do końca czerwca (w zbożach ozimych i jarych). Arylex z florasulamem znajduje się również w herbicydzie Quelex, który należy aplikować łącznie z adiuwantem i najpóźniej do fazy 2. kolanka zbóż. Producent informuje, że środek niszczy przytulię w zaawansowanych fazach rozwojowych, jednak brak jest dokładnych danych odnośnie maksymalnych faz, w których może być zwalczona. Mieszanina Arylex + fluroksypyr może być stosowana do końca fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego, a wysokość przytulii nie powinna przekraczać 40 cm. 

Na rynku dostępny jest również herbicyd zawierający mieszaninę karfentrazonu etylu z mekopropem-P (Platform 61,5 SG). Pierwsza z wymienionych substancji powoduje dużą wrażliwość chwastów na światło, zaś druga działa jak regulator wzrostu. Herbicyd zwalcza przytulię do wysokości nieprzekraczającej 35 cm.