- W IV kwartale 2012 r. spodziewamy się rejestracji Arigo 51 WG. To rozpuszczalny w wodzie herbicyd do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy - mówił prezentując produkt podczas konferencji Jacek Czernichowski, kierownik działu marketingu DuPont Polska Środki dla Rolnictwa.

Arigo zawiera trzy substancje aktywne. - Nikosulfuron i rimsulfuron należą do rodziny sulfonylomoczników, a mezotrion z grupy trójketonów - podkreślał Czernichowski.

- Kukurydza jest selektywna na Arigo. Jest to spowodowane zdolnością rośliny uprawnej do zmetabolizowania mezotrionu, nikosulfunoru i rimsulfuronu bardzo szybko w into non-rerbicidal metabolites. To daje pozytywny efekt braku pozostałości w ziarnie i silosie - dodał Jacek Czernichowski. To przekłada się, na brak ograniczeń w uprawie rośliny następczej.

Preparat ma szeroki okno zabiegowe - od 2 do 8 liści.