• Bayer dołączył do grona firm z branży rozwijających zamknięty system przesyłowy easyconnect.
  • Docelowo system ten zapewniać ma  szybkie, bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla europejskich rolników i operatorów opryskiwaczy. 

Co to jest system easyconnect i grupa robocza easyconnect?

Easyconnect to zamknięty system transferu (CTS) płynnych środków ochrony roślin, który składa się z dwóch elementów: unikalnej nakrętki - fabrycznie montowanej na pojemnikach - oraz urządzenia, które umożliwia bezpieczne i szybkie napełnianie opryskiwacza cieczą opryskową. Dzięki niemu napełnianie opryskiwacza jest szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Opracowany przez BASF we współpracy z zewnętrznymi producentami sprzętu, easyconnect jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron na rynku. Grupa robocza easyconnect skupia zainteresowane firmy, które pilotażowo wdrażają easyconnect w wybranych krajach. Według stanu na wrzesień 2021 roku są nimi ADAMA, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group oraz Syngenta.  

Jak działa system easyconnect?

Mieliśmy okazje to zaobserwować niespełna dwa lata temu podczas BASF Media Event, które miało miejsce w Niemczech. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszonym materiałem oraz dołączonym krótkim filmikiem. 

Bayer dołączył do grona firm współpracujących w tym zakresie

W myśl realizacji zobowiązania CropLife Europe dotyczącego powszechnego udostępnienia zamkniętych systemów transferu (ang. closed transfer systems, CTS) europejskim rolnikom i operatorom do roku 2030, firma Bayer przystąpiła do wielobranżowej grupy opracowującej zamknięty system transferu easyconnect. Wraz z wyżej wymienionymi już firmami wprowadzi system easyconnect na rynek, oferując atrakcyjne rozwiązanie, które jest szybkie, bezpieczne i wygodne dla rolników i operatorów działających na terenie Europy. Jednocześnie Bayer będzie nadal wspierać wdrażanie systemów CTS za pośrednictwem dostępnych na rynku rozwiązań.

— Grupa Robocza easyconnect ma przyjemność powitać firmę Bayer w gronie swoich członków i docenia jej zaangażowanie we wspieraniu systemu easyconnect, który przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest powszechny dostęp do zamkniętych systemów transferu w Europie - wyjaśnia Louise Brinkworth, Lider ds. zarządzania w regionie EMEA, Corteva Agriscience i przewodnicząca komitetu sterującego grupy roboczej easyconnect CTS.

— Bayer angażuje się w promowanie wdrażania CTS w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa operatorów oraz ochrony środowiska podczas fazy mieszania substancji, napełniania i płukania pojemników w trakcie stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z powyższym zobowiązaniem firma Bayer promuje system CTS od 2014 r. Aby zaoferować rolnikom jeszcze większą elastyczność, firma Bayer ma przyjemność dołączyć do branżowej Grupy Roboczej "easyconnect", mając na celu wykorzystanie korzyści płynących z tego rozwiązania - wyjaśnia Fabrice Houdebert, szef marketingu regionalnego EMEA w firmie Bayer.

Gdzie będzie najpierw dostępny system easyconnect?

Pierwsze wprowadzenie na rynek planowane jest w Danii i Holandii w 2022 r., a następnie we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii w 2023 r. Inne kraje prawdopodobnie pójdą w ich ślady.

Jak poinformowano system easyconnect jest otwartą technologią, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z branży rolniczej. Współpracujące w tym zakresie firmy zachęcają pozostałe podmioty z branży agrochemicznej, producentów sprzętu oraz wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces wprowadzania na rynek easyconnect.