Jakość wody to jeden z podstawowych czynników warunkujących skuteczność zabiegów ochronnych. Podstawowymi parametrami ją określającymi są twardość i odczyn.

Twardość wody dzielimy na węglanową i niewęglanową. Pierwsza z nich jak sama nazwa wskazuje wywołana jest przez węglany np. wapnia, magnezu. Drugą powoduje obecność w wodzie związków chemicznych w formie siarczanowej i chlorkowej. Wprowadzenie środka ochrony roślin do wody zawierającej dużą ich ilość sprawia, że zawarta w nim substancja czynna łączy się z nimi i traci swoją aktywność. Przykładem substancji czynnych wyjątkowo wrażliwych na twardość wody są glifosat, oraz 2-4 D czyli składniki popularnych herbicydów. Można powiedzieć, że skuteczność zabiegu jest tym niższa, im wyższa twardość wody.

Wpływ odczynu wody na jakość cieczy opryskowej przejawia się w jego oddziaływaniu na: stopień wchłaniania kropel cieczy przez rośliny, tempo rozkładu niektórych substancji czynnych, czy też ich dezaktywację. Dla większości środków ochrony roślin poprawne działanie zapewnia pH cieczy roboczej w granicach 4,5-8,5. Dla herbicydów najwłaściwszy jest zakres 5,0-6,5 (dla sulfonylomoczników może sięgać ponad 7). Natomiast dla insektycydów i fungicydów 6,0-6,5.

Już w opryskiwaczu twarda woda, zasadowa - o wysokim pH, może doprowadzić do powstawania wytrąceń. Szczególnie gdy stosujemy tańsze generyki, o często mniej efektywnych nośnikach i innych dodatkach poprawiających skuteczność substancji czynnej danego środka.
Problem jakości wody rozwiązuje użycie kondycjonerów wody. Działanie produktu może być skierowane bezpośrednio na poprawę skuteczności środka chemicznego poprzez aktywację substancji czynnej (kondycjonery aktywujące) czy poprzez poprawę ostatecznych parametrów cieczy użytkowej (kondycjonery modyfikujące).

Głównym zadaniem kondycjonera jest regulacja odczynu wody i neutralizowanie jonów w niej zawartych. Niektóre produkty tego typu wzmacniają również stopień pokrycia liścia i przeciwdziałają krystalizacji. Dzięki stosowaniu kondycjonera, przyspieszamy wchłanianie substancji czynnej lub nawozu, dzięki czemu przy złych warunkach atmosferycznych (niska wilgotność i wysoka temperatura powietrza) zwiększamy bezpieczeństwo samego zabiegu. Kondycjonery wspomagają zabiegi nalistne, zarówno te chroniące rośliny, jak i je dokarmiające.