Przyjąć należy, że fungicydy – oczywiście w zależności od grupy chemicznej – działają w zakresie temperatur 5- 25°C. Przekroczenie tych wielkości nie rokuje skutecznego działania środka.

Dla przykładu można podać graniczne dolne temperatury dla takich grup chemicznych, jak np.:

  •  5°C – morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf)
    – ditiokarbaminiany (s.cz. mankozeb)
    – imidazole (s.cz. prochloraz)
    – quinozololiny (s.cz. proquinazid)
  •  10°C – strobiluryny (s.cz. azoksystrobina, pikoksystrobina itp.)
    10-12°C – triazole (s.cz. propikonazol, tebukonazol, cyprokonazol, protikonazol, metkonazol itp.).

Podane temperatury to granice, w obrębie których środki te są skuteczne. Najlepiej, aby fungicydy były stosowane w temperaturze 18-20°C przy pochmurnej pogodzie (ale bez deszczu).

Więcej na temat wpływu temperatur na skuteczność zabiegów ochrony przeczytasz w marcowym numerze Farmera.