Projekt ten związany jest z akcją koncernu „Grunt To Bezpieczeństwo" i dotyczy współpracy ze szkołami o profilu rolniczym / ogrodniczym. Akcja obejmuje wszystkie szkoły tego typu.

W ramach projektu szkoły mogą się ubiegać o:
- dodatkowe wyposażenie w sprzęt pomocny w zajęciach o właściwym stosowaniu środków ochrony roślin,
- udział w szkoleniach w punktach doradztwa technicznego firmy (w przypadku szkół, które nie mogą przeprowadzić samodzielnych zajęć, np. z racji braku odpowiedniego zaplecza).