To nie jedynie negatywne konsekwencje zmniejszającej się puli substancji czynnych. Ich sukcesywne ograniczanie, może prowadzić do tego, że rolnicy chcąc chronić swoje uprawy, będą częściej sięgać po substancje czynne niezarejestrowane dla danych upraw lub co gorsza będą kupować produkty pochodzące z nielegalnego importu, co oczywiście jest niezgodne z prawem.