Projekt firmy Pest-info nazywa się: www.programochrony.pl Jest narzędziem, dzięki któremu użytkownik może dokonać wyboru gatunku rośliny oraz grupy agrofagów, przeciwko którym stosować chcę środki ochrony roślin.

Otrzymuje aktualne, co ważne - na dzień wygenerowania raportu, informacje dotyczące nazwy środka, dawki zastosowania, warunków stosowania, a układ otrzymanego programu ochrony pozwala wykorzystać zawarte w nim informacje, w przypadku pojawienia się potrzeby zastosowania chemicznej ochrony roślin w danej uprawie.

W programie ochrony znajdują się również informacje o okresie karencji danego środka ochrony roślin, ca znaczenie w przypadku produktów, które trafiają na tzw. „świeży rynek”.

Co dostaje użytkownikom ten nowy program? Jak podają jego twórcy, po pierwsze spersonalizowany plik PDF zawierający kompletny program ochrony, po drugie dostęp do najnowszej bazy danych środków ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce, po trzecie możliwość generowania plików na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu, również i czas.

Narzędzie korzysta z bazy aplikacji Vademecum o której już pisaliśmy wcześniej.

- W ramach platformy można wygenerować jeden program dla wybranej rośliny, który może zawierać sam program ochrony przed chorobami, szkodnikami, chwastami bądź wybrać wszystkie opcje na raz. W przypadku pszenicy lub rzepaku ozimego oznacza to kilkuset stronicowy program w postaci pliku PDF – podają.

- By wygenerować wybrany przez siebie program należy w ostatnim etapie przygotowywania programu wpisać w pole VOUCHER kod "FARMER": specjalnie dla czytelników FARMERA oferujemy 100 użyć kodu programu za darmo – podaje firma Pest-info.