Integrowana Produkcja to system uprawy i oznacza produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

Taką produkcję prowadzi się zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przestrzeganie tych zasad pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin.

W związku z powyższym opracowano listę dopuszczonych do IP środków ochrony roślin, którą można odnaleźć na stronach internetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (uprawy sadownicze oraz uprawy warzywne) oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu (uprawy rolnicze).

Stworzone listy oprócz wykazu dopuszczonych do IP środków ochrony roślin zawierają także gatunki upraw w których te środki można stosować i zakres zwalczanych chorób oraz szkodników.
Jeśli chodzi o uprawy rolnicze łącznie z zaprawami dopuszczono prawie 200 fungicydów, 670 herbicydów i niespełna 140 insektycydów