Tu okazuje się, że bywają różnice pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi. Warto przed podpisaniem polisy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia upraw u poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Niektóre towarzystwa deklarują, że odpowiadają w przypadku deszczy nawalnych także za powstanie zastoisk wodnych, inne z kolei wymagające wykupienia w takim przypadku dodatkowej klauzuli. Różnice istnieją także w zakresie fazy BBCH zbóż do której ubezpieczyciel zobowiązuję się wypłacić odszkodowanie za powstanie zjawiska wylegania na plantacjach zbożowych w przypadku wykupienia polisy od deszczy nawalnych.

Jakie szkody może wyrządzić grad oraz deszcz nawalny w uprawie zbóż w końcowych fazach wegetacji tych upraw i do jakiej fazy rozwojowej odpowiada ubezpieczyciel? Między innymi na ten temat rozmawiamy z Dawidem Chwirotem, Ekspertem Agro VH Polska ds. likwidacji szkód w uprawach rolnych.